Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2014Q42014Q32014Q22014Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0019 4745 903
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 27126 399102 270113 749
Zysk (strata) brutto26 20226 860108 093111 138
Zysk (strata) netto24 29526 362105 592108 545
Przepływy netto-15 88222 179-2 768-55 448
Przepływy netto z działalności operacyjnej-18 2163 33342 22251 846
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 16921 386-32 546-108 406
Przepływy netto z działalności finansowej6 503-2 540-12 4441 112
Aktywa razem1 223 4551 194 0181 168 3081 310 717
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania191 051186 114188 601437 795
Zobowiązania długoterminowe162 727134 418132 605137 318
Zobowiązania krótkoterminowe28 32451 69655 996300 477
Kapitał własny1 032 4041 007 904979 707872 922
Kapitał zakładowy62 73262 44762 44762 447
Liczba akcji (tys. szt.)62 446,6362 446,6362 446,6362 446,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,5316,1415,6913,98
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,390,421,691,74
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2014201320122011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 37778 17931 73734 095
Zysk (strata) z działalności operacyjnej269 689188 87344 60114 514
Zysk (strata) brutto272 293182 16336 96824 232
Zysk (strata) netto264 794186 18441 57218 679
Przepływy netto-51 91948 070-27 7155 612
Przepływy netto z działalności operacyjnej79 18526 451-33 99847 175
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-123 73510 017-15 160-67 887
Przepływy netto z działalności finansowej-7 36911 60221 44326 324
Aktywa razem1 223 455946 517779 603640 629
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania191 051183 041207 457114 649
Zobowiązania długoterminowe162 72785 02637 30760 573
Zobowiązania krótkoterminowe28 32498 015170 15054 076
Kapitał własny1 032 404763 476572 146525 886
Kapitał zakładowy62 73262 34762 34762 347
Liczba akcji (tys. szt.)62 446,6362 446,6362 346,6362 346,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,5312,239,188,44
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,242,980,670,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport