Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-31
MOJ Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
0,90
-2,22
2019-12-09
MOJ Transakcje z GK FASING S.A.
0,83
0,00
2019-11-26
MOJ SA-Q 3/2019: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
0,89
0,00
2019-08-29
MOJ SA-P /2019: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
0,65
+5,38
2019-08-07
MOJ Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
0,66
0,00
2019-07-17
MOJ Transakcje z GK FASING S.A.
0,65
+1,55
2019-05-28
MOJ SA-Q 1/2019: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
0,68
0,00
2019-05-27
MOJ Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
0,71
-4,23
2019-05-27
MOJ Powołanie Komitetu Audytu.
0,71
-4,23
2019-05-27
MOJ Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
0,71
-4,23
2019-05-27
MOJ Uchwały podjęte na ZWZ MOJ S.A. w dniu 13.06.2018 r.
0,71
-4,23
2019-05-27
MOJ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 27.05.2019 roku.
0,71
-4,23
2019-05-10
MOJ Uzupełnienie informacji podanych w "Oświadczeniu Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku"
0,71
0,00
2019-04-30
MOJ Projekty uchwał na ZWZ MOJ S.A. w Katowicach oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku
0,76
0,00
2019-04-30
MOJ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. w Katowicach - termin i porządek obrad.
0,76
0,00
2019-04-27
MOJ SA-R /2018: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
0,79
0,00
2019-01-23
MOJ Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.
0,58
0,00
2019-01-23
MOJ Transakcje z GK FASING S.A.
0,58
0,00
2018-12-21
MOJ Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
0,61
0,00
2018-11-29
MOJ SA-Q 3/2018: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
0,65
-9,23
  • Poprzednia strona
  • z 20
  • Następna strona