Trwa ładowanie...
bEIGNJxh
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 29111 6017 6998 223
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-178732-1 5731 272
Zysk (strata) brutto201533-1 7441 044
Zysk (strata) netto160514-1 494859
Przepływy netto-9181 094-737608
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 6833 861-38163
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 458-186-124-134
Przepływy netto z działalności finansowej2 223-2 581-232679
Aktywa razem68 42963 72963 84665 439
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 71419 17419 80519 903
Zobowiązania długoterminowe2 7892 9773 1312 790
Zobowiązania krótkoterminowe20 92516 19716 67417 113
Kapitał własny44 71544 55544 04145 536
Kapitał zakładowy9 8279 8279 8279 827
Liczba akcji (tys. szt.)9 827,119 827,119 827,119 827,11
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,554,534,484,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,05-0,150,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 69949 28447 22744 871
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 1455 1592 7561 160
Zysk (strata) brutto2 7604 4321 811513
Zysk (strata) netto2 1823 1621 352367
Przepływy netto-13814249-122
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 4847091 0973 793
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 243-1 0211 668483
Przepływy netto z działalności finansowej-897454-2 716-4 398
Aktywa razem63 84668 52064 66460 905
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 80526 66025 96723 559
Zobowiązania długoterminowe3 1313 1803 6722 005
Zobowiązania krótkoterminowe16 67423 48022 29521 554
Kapitał własny44 04141 86038 69737 346
Kapitał zakładowy9 8279 8279 8279 827
Liczba akcji (tys. szt.)9 827,119 827,119 827,119 827,11
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,484,263,943,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,220,320,140,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEIGNJxP