Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 86312 24813 43712 331
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 1741 9321 1451 250
Zysk (strata) brutto9332 0551 126641
Zysk (strata) netto5651 555876325
Przepływy netto670-1425-90
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 5001 528569-5 785
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-80-110-2676 526
Przepływy netto z działalności finansowej3 250-1 432-277-831
Aktywa razem67 06968 05966 52264 664
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 37626 93126 94925 967
Zobowiązania długoterminowe3 1683 3383 5393 672
Zobowiązania krótkoterminowe22 20823 59323 41022 295
Kapitał własny41 69341 12839 57338 697
Kapitał zakładowy9 8279 8279 8270
Liczba akcji (tys. szt.)9 827,119 827,119 827,119 827,11
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,244,184,033,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,060,160,090,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47 22744 87139 87461 693
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7561 1601 6251 641
Zysk (strata) brutto1 811513623326
Zysk (strata) netto1 352367113203
Przepływy netto49-122-406446
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 0973 7933 050959
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 668483409-321
Przepływy netto z działalności finansowej-2 716-4 398-3 865-192
Aktywa razem64 66460 90562 40464 855
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 96723 56025 42527 990
Zobowiązania długoterminowe3 6722 0052 8603 657
Zobowiązania krótkoterminowe22 29521 55522 56524 333
Kapitał własny38 69737 34636 97936 865
Kapitał zakładowy009 8279 827
Liczba akcji (tys. szt.)9 827,119 827,119 827,119 827,11
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,943,803,763,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,140,040,010,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)