Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów230 547222 174182 290337 224
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 0338 67711 85516 255
Zysk (strata) brutto8 0474 4938 75411 010
Zysk (strata) netto7 3913 2196 5468 191
Przepływy netto1 7028 585-31 75327 397
Przepływy netto z działalności operacyjnej-73714 582-78 98593 285
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 197-8 214-1 6361 591
Przepływy netto z działalności finansowej3 6362 21748 868-67 479
Aktywa razem1 152 7311 160 1781 064 7641 079 558
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania752 885767 000675 165696 936
Zobowiązania długoterminowe305 974295 659286 816274 641
Zobowiązania krótkoterminowe446 911471 341388 349422 295
Kapitał własny353 114335 731332 512325 966
Kapitał zakładowy9 1748 2498 2498 249
Liczba akcji (tys. szt.)91 744,2082 492,5082 492,5082 492,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,854,074,033,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,040,080,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 143 128859 856773 993760 816
Zysk (strata) z działalności operacyjnej51 04647 86541 48933 430
Zysk (strata) brutto33 41131 41027 75717 478
Zysk (strata) netto24 64422 79819 47913 619
Przepływy netto17 6012 058-57224 617
Przepływy netto z działalności operacyjnej48 91668 43932 77580 013
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 005-23 939-10 308-27 757
Przepływy netto z działalności finansowej-34 320-42 442-23 039-27 639
Aktywa razem1 079 5581 004 053955 666950 996
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania696 936648 187624 902641 426
Zobowiązania długoterminowe274 641311 715326 985342 312
Zobowiązania krótkoterminowe422 295336 472297 917299 114
Kapitał własny325 966301 602278 805259 612
Kapitał zakładowy8 2498 2498 2498 249
Liczba akcji (tys. szt.)82 492,5082 492,5082 492,5082 492,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,953,663,383,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,300,280,240,17
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport