Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 8091 8094 6784 775
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-236-1 308969949
Zysk (strata) brutto-139-1 255968953
Zysk (strata) netto33-3 696796800
Przepływy netto-8 91637 348514-12 752
Przepływy netto z działalności operacyjnej14 78574 27513 6515 485
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej14-8-1487
Przepływy netto z działalności finansowej-23 715-36 919-13 123-18 324
Aktywa razem138 868166 515252 089268 481
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 19983 879165 757182 945
Zobowiązania długoterminowe40 74145 543105 742131 490
Zobowiązania krótkoterminowe15 45838 33660 01551 455
Kapitał własny82 66982 63686 33285 536
Kapitał zakładowy838838838838
Liczba akcji (tys. szt.)8 384,448 384,448 384,448 384,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,869,8610,3010,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,440,100,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 07127 61140 86558 369
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3744 9519 64015 663
Zysk (strata) brutto5275 0329 64015 660
Zysk (strata) netto-2 0672 0507 77012 668
Przepływy netto16 19411 728-519-418
Przepływy netto z działalności operacyjnej108 196117 75875 003102 053
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej79-152394
Przepływy netto z działalności finansowej-92 081-105 878-75 561-102 475
Aktywa razem138 868289 514465 424577 248
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 199204 778376 862490 167
Zobowiązania długoterminowe40 741137 283212 101365 697
Zobowiązania krótkoterminowe15 45867 495164 761124 470
Kapitał własny82 66984 73688 56287 081
Kapitał zakładowy838838838838
Liczba akcji (tys. szt.)8 384,448 384,448 384,448 384,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,8610,1110,5610,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,250,240,931,51
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport