Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50 08646 44342 39946 543
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 0362 874196-123
Zysk (strata) brutto2 3451 836-201535
Zysk (strata) netto2 0831 7813752 701
Przepływy netto-236416-475-1 903
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 6533 1184 256-6 389
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-89-982-44-19
Przepływy netto z działalności finansowej-3 800-1 720-4 6874 505
Aktywa razem93 72095 62598 223103 064
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 45460 11563 40067 711
Zobowiązania długoterminowe13 31514 31214 66115 422
Zobowiązania krótkoterminowe43 13945 80348 73952 289
Kapitał własny37 43535 35234 21133 836
Kapitał zakładowy640640640640
Liczba akcji (tys. szt.)3 200,003 200,003 200,003 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,7011,0510,6910,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,650,560,120,84
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów188 145168 748151 671181 336
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 099861-3 886-3 753
Zysk (strata) brutto3 788-1 120-4 795-6 328
Zysk (strata) netto5 631-962-4 525-2 885
Przepływy netto668-7 2317 048-103
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 256-3 25111 9225 702
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej7 821-3 011-7 914-830
Przepływy netto z działalności finansowej-10 409-9693 040-4 975
Aktywa razem103 064111 543110 304104 098
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania67 71182 02378 87969 434
Zobowiązania długoterminowe15 42221 39116 0729 424
Zobowiązania krótkoterminowe52 28960 62562 80260 010
Kapitał własny33 83628 20529 16733 676
Kapitał zakładowy640640640640
Liczba akcji (tys. szt.)3 200,003 200,003 200,003 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,578,819,1210,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,76-0,30-1,41-0,90
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport