Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47 30850 08646 44342 399
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6372 0362 874196
Zysk (strata) brutto1 3152 3451 836-201
Zysk (strata) netto1 1312 0831 781375
Przepływy netto488-236416-475
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 0733 6533 1184 256
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-143-89-982-44
Przepływy netto z działalności finansowej-2 442-3 800-1 720-4 687
Aktywa razem94 78893 72095 62598 223
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania55 24256 45460 11563 400
Zobowiązania długoterminowe10 79213 31514 31214 661
Zobowiązania krótkoterminowe44 45043 13945 80348 739
Kapitał własny38 56637 43535 35234 211
Kapitał zakładowy640640640640
Liczba akcji (tys. szt.)3 200,003 200,003 200,003 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,0511,7011,0510,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,350,650,560,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów186 236188 145168 748151 671
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 7433 099861-3 886
Zysk (strata) brutto5 2953 788-1 120-4 795
Zysk (strata) netto5 3705 631-962-4 525
Przepływy netto193668-7 2317 048
Przepływy netto z działalności operacyjnej14 1003 256-3 25111 922
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 2587 821-3 011-7 914
Przepływy netto z działalności finansowej-12 649-10 409-9693 040
Aktywa razem94 788103 064111 543110 304
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania55 24267 71182 02378 879
Zobowiązania długoterminowe10 79215 42221 39116 072
Zobowiązania krótkoterminowe44 45052 28960 62562 802
Kapitał własny38 56633 83628 20529 167
Kapitał zakładowy640640640640
Liczba akcji (tys. szt.)3 200,003 200,003 200,003 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,0510,578,819,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,681,76-0,30-1,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport