Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54 83656 81344 91547 308
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 3674 3162 7641 637
Zysk (strata) brutto2 8214 2982 6391 315
Zysk (strata) netto2 3143 0132 0691 131
Przepływy netto127-5121 240488
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 6904 7013 1713 073
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-857-8 589-387-143
Przepływy netto z działalności finansowej-7 7063 376-1 544-2 442
Aktywa razem97 976104 734103 71894 788
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania61 20270 27462 06955 242
Zobowiązania długoterminowe8 2979 57016 34310 792
Zobowiązania krótkoterminowe52 90560 70445 72644 450
Kapitał własny36 77434 46040 63538 566
Kapitał zakładowy640640640640
Liczba akcji (tys. szt.)3 200,003 200,003 200,003 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,4910,7712,7012,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,720,940,650,35
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów186 236188 145168 748151 671
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 7433 099861-3 886
Zysk (strata) brutto5 2953 788-1 120-4 795
Zysk (strata) netto5 3705 631-962-4 525
Przepływy netto193668-7 2317 048
Przepływy netto z działalności operacyjnej14 1003 256-3 25111 922
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 2587 821-3 011-7 914
Przepływy netto z działalności finansowej-12 649-10 409-9693 040
Aktywa razem94 788103 064111 543110 304
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania55 24267 71182 02378 879
Zobowiązania długoterminowe10 79215 42221 39116 072
Zobowiązania krótkoterminowe44 45052 28960 62562 802
Kapitał własny38 56633 83628 20529 167
Kapitał zakładowy640640640640
Liczba akcji (tys. szt.)3 200,003 200,003 200,003 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,0510,578,819,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,681,76-0,30-1,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport