Notowania

Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów48 28547 21743 16647 300
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 7128017 4667 250
Zysk (strata) brutto6 8541 7567 1575 078
Zysk (strata) netto5 3741 4135 8064 896
Przepływy netto-22 688-6 01137 5115 972
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 5629007 0784 446
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-25 095-1 643-8 0004 093
Przepływy netto z działalności finansowej-6 154-5 26838 433-2 568
Aktywa razem455 586427 001425 201359 054
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania269 757245 830245 285234 682
Zobowiązania długoterminowe202 162189 978185 849170 691
Zobowiązania krótkoterminowe67 59555 85159 43663 991
Kapitał własny188 394181 356179 537123 871
Kapitał zakładowy2 8412 8412 8412 382
Liczba akcji (tys. szt.)5 681,785 681,785 681,784 763,05
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)33,1631,9231,6026,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,950,251,021,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów161 642148 868128 780104 816
Zysk (strata) z działalności operacyjnej43 80040 71830 35515 417
Zysk (strata) brutto41 84238 36928 87615 319
Zysk (strata) netto34 68729 33421 8298 700
Przepływy netto-1 75912 123-42-1 005
Przepływy netto z działalności operacyjnej26 36622 53012 97011 396
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-82 103-10 370-8 623-3 713
Przepływy netto z działalności finansowej53 978-37-4 388-8 688
Aktywa razem359 054212 498169 539132 992
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania234 682131 572112 67692 561
Zobowiązania długoterminowe170 691101 98686 49670 413
Zobowiązania krótkoterminowe63 99129 58626 18022 148
Kapitał własny123 87179 95055 18839 421
Kapitał zakładowy2 3822 3672 3672 367
Liczba akcji (tys. szt.)4 763,054 734,824 734,824 734,82
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)26,0116,8911,668,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)7,286,204,611,84
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport