Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 26610 57312 14816 346
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 772240-1 343-1 866
Zysk (strata) brutto1 917-34-1 069-1 481
Zysk (strata) netto1 536-3-1 274-1 682
Przepływy netto218-3 0901 068-1 184
Przepływy netto z działalności operacyjnej987-2 5041 173-960
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1445761-100
Przepływy netto z działalności finansowej-755-631-866-124
Aktywa razem47 10245 35049 56649 167
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 40014 36718 38416 566
Zobowiązania długoterminowe1 0891 1411 5931 178
Zobowiązania krótkoterminowe13 31113 22616 79115 388
Kapitał własny30 95529 47129 53430 890
Kapitał zakładowy72 75272 75272 75272 752
Liczba akcji (tys. szt.)10 393,1710 393,1710 393,1710 393,17
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,982,842,842,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,150,00-0,12-0,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50 36951 76657 13051 800
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 9216 5129 5415 767
Zysk (strata) brutto3 410-4 3579 5056 683
Zysk (strata) netto2 645-5 6917 6065 536
Przepływy netto-1 4663 3212 23368
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 6898 1018 2616 674
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-654-3 783-5 262-5 416
Przepływy netto z działalności finansowej877-997-766-1 190
Aktywa razem49 16748 60553 84546 501
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 56618 91018 96019 606
Zobowiązania długoterminowe1 1781 1921 7892 203
Zobowiązania krótkoterminowe15 38817 71817 17117 403
Kapitał własny30 89028 24533 79126 185
Kapitał zakładowy72 752103 897103 897103 897
Liczba akcji (tys. szt.)10 393,1714 831,0014 831,0014 831,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,971,902,281,77
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,25-0,380,510,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport