Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów51 59853 29663 51563 572
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 6266 0669 87913 684
Zysk (strata) brutto4 5436 0768 79213 125
Zysk (strata) netto3 0434 82115 856371
Przepływy netto34 877-22 440-19 5378 262
Przepływy netto z działalności operacyjnej-41 13721 07620 05136 698
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 735-20 108-7 003-6 087
Przepływy netto z działalności finansowej79 749-23 408-32 585-22 349
Aktywa razem363 622303 520311 007332 650
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania183 081126 349138 839155 914
Zobowiązania długoterminowe54 66454 81957 15759 489
Zobowiązania krótkoterminowe128 41771 53081 68296 425
Kapitał własny178 773175 499170 622176 176
Kapitał zakładowy5 7005 7005 7005 700
Liczba akcji (tys. szt.)95 000,0095 000,0095 000,0095 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,881,851,801,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,050,170,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów231 981239 941224 273185 675
Zysk (strata) z działalności operacyjnej35 25529 92221 85323 584
Zysk (strata) brutto32 53630 41918 65122 675
Zysk (strata) netto24 09123 09113 36417 600
Przepływy netto1 1629 1167 2386 908
Przepływy netto z działalności operacyjnej36 68830 47420 46514 080
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-36 933-32 719-21 412-10 394
Przepływy netto z działalności finansowej1 40711 3617 7293 222
Aktywa razem363 622333 925303 887272 166
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania183 081167 449158 340143 047
Zobowiązania długoterminowe54 66450 29348 68442 696
Zobowiązania krótkoterminowe128 417117 156109 656100 351
Kapitał własny178 773165 399141 282128 199
Kapitał zakładowy5 7005 7005 7005 700
Liczba akcji (tys. szt.)95 000,0095 000,0095 000,0095 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,881,741,491,35
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,250,240,140,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport