Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów64 31562 63355 69056 134
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 2921 857-2 964-1 648
Zysk (strata) brutto4 775914-3 267-3 045
Zysk (strata) netto3 8131 408-2 859-2 928
Przepływy netto-12 21828 5349 922-13 567
Przepływy netto z działalności operacyjnej29 522-45 65912 34925 355
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 3083 394-1 173-720
Przepływy netto z działalności finansowej-39 43270 799-1 254-38 202
Aktywa razem319 218353 489291 252285 900
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania139 948178 436117 538109 143
Zobowiązania długoterminowe35 16036 72838 04739 410
Zobowiązania krótkoterminowe104 788141 70879 49169 733
Kapitał własny175 984171 983170 432173 110
Kapitał zakładowy5 7005 7005 7005 700
Liczba akcji (tys. szt.)95 000,0095 000,0095 000,0095 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,851,811,791,82
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,01-0,03-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów163 943155 182231 981
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3016 41835 255
Zysk (strata) brutto-1 6647 54732 536
Zysk (strata) netto-2 3435 53024 091
Przepływy netto22 195-22 9592 347
Przepływy netto z działalności operacyjnej21 094-9 08636 688
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 728-10 419-25 533
Przepływy netto z działalności finansowej-1 627-3 454-8 808
Aktywa razem267 581268 790363 622
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania111 381110 260183 081
Zobowiązania długoterminowe25 64329 73454 664
Zobowiązania krótkoterminowe85 73880 525128 417
Kapitał własny156 200158 530178 773
Kapitał zakładowy5 7005 7005 700
Liczba akcji (tys. szt.)95 000,0095 000,0095 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,641,671,88
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,030,060,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport