Trwa ładowanie...
bEIGgPYR
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56 13446 36940 42337 371
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 648-2 9372 179113
Zysk (strata) brutto-3 0451 6713 75853
Zysk (strata) netto-2 9281 9821 87014
Przepływy netto-13 567-1 26610 632-431
Przepływy netto z działalności operacyjnej25 35527 012-44 253605
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7202 57510 344-9 177
Przepływy netto z działalności finansowej-38 202-30 85344 5418 141
Aktywa razem285 900318 692364 838241 557
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania109 143139 237189 41685 329
Zobowiązania długoterminowe39 41039 05539 37330 681
Zobowiązania krótkoterminowe69 733100 182132 56154 648
Kapitał własny173 110175 608173 769156 228
Kapitał zakładowy5 7005 7005 7005 700
Liczba akcji (tys. szt.)95 000,0095 000,0095 000,0095 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,821,851,831,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,030,020,020,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów204 079231 981239 941224 273
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 67835 25529 92221 853
Zysk (strata) brutto10 19632 53630 41918 651
Zysk (strata) netto6 31324 09123 09113 364
Przepływy netto-23 6882 3479 1167 238
Przepływy netto z działalności operacyjnej-11836 68830 47420 465
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 165-25 533-32 719-21 412
Przepływy netto z działalności finansowej-18 405-8 80811 3617 729
Aktywa razem364 838363 622333 925303 887
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania189 416183 081167 449158 340
Zobowiązania długoterminowe39 37354 66450 29348 684
Zobowiązania krótkoterminowe132 561128 417117 156109 656
Kapitał własny173 769178 773165 399141 282
Kapitał zakładowy5 7005 7005 7005 700
Liczba akcji (tys. szt.)95 000,0095 000,0095 000,0095 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,831,881,741,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,070,250,240,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEIGgPZz