Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-11
PHN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12,85
0,00
2019-07-22
PHN Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych
13,45
+3,35
2019-07-16
PHN Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej przez spółkę zależną Emitenta
13,60
+1,10
2019-07-01
PHN Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości biurowych przez spółkę zależną Emitenta
13,10
0,00
2019-06-27
PHN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27 czerwca 2019 r.
11,20
+16,07
2019-06-27
PHN Powołanie Członków Rady Nadzorczej
11,20
+16,07
2019-06-27
PHN Dywidenda za rok obrotowy 2018
11,20
+16,07
2019-06-27
PHN Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki
11,20
+16,07
2019-06-27
PHN Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
11,20
+16,07
2019-06-19
PHN Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta
10,70
+2,34
2019-06-12
PHN Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
10,85
+0,46
2019-06-07
PHN Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
10,25
+1,46
2019-06-05
PHN Podsumowanie emisji obligacji serii A
10,25
0,00
2019-05-31
PHN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
10,00
+2,50
2019-05-29
PHN Emisja obligacji serii A w trybie oferty niepublicznej
10,00
0,00
2019-05-27
PHN Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2018 r.
10,50
-2,86
2019-05-22
PHN QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10,25
-0,98
2019-04-26
PHN Odwołanie osoby zarządzającej
11,80
0,00
2019-04-24
PHN Ustanowienie Programu Emisji Obligacji
11,30
+4,87
2019-04-16
PHN Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
12,00
-1,67
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona