Trwa ładowanie...
bDJDAmlh

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 0009 7009 80075 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-7 700-2 100-1 60044 900
Zysk (strata) brutto-5 700-42 70015 90040 800
Zysk (strata) netto-6 000-42 90016 20024 100
Przepływy netto-5 500-51 90028 20068 200
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 100-5 300-2 50070 100
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-33 700-43 10030 70011 900
Przepływy netto z działalności finansowej24 100-3 5000-13 800
Aktywa razem2 314 2002 290 3002 335 9003 784 100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania226 000196 000171 1001 501 600
Zobowiązania długoterminowe213 300159 900162 000874 600
Zobowiązania krótkoterminowe12 70036 1009 100627 000
Kapitał własny2 088 2002 094 3002 164 8002 251 000
Kapitał zakładowy51 00051 00051 00046 800
Liczba akcji (tys. szt.)51 051,2551 051,2551 051,2546 828,88
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)40,9041,0242,4048,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,12-0,840,320,52
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów209 100169 000158 60029 400
Zysk (strata) z działalności operacyjnej117 40065 20036 500-3 400
Zysk (strata) brutto96 90058 40033 50017 400
Zysk (strata) netto67 60047 70031 50016 500
Przepływy netto169 10010 20027 900-3 200
Przepływy netto z działalności operacyjnej163 20082 50070 2001 100
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-125 500-56 70010 1005 400
Przepływy netto z działalności finansowej131 400-15 600-52 400-9 700
Aktywa razem3 784 1002 783 5002 642 9001 925 600
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 501 600735 500629 60020 000
Zobowiązania długoterminowe874 600420 000529 8002 200
Zobowiązania krótkoterminowe627 000315 50099 80017 800
Kapitał własny2 251 0002 021 0001 985 8001 905 600
Kapitał zakładowy46 80046 80046 80046 800
Liczba akcji (tys. szt.)46 828,8846 814,6746 722,7546 722,75
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)48,0743,1742,5040,78
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,441,020,670,35
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDJDAmlP