Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 800109 8009 9009 900
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 10065 000-1 400-2 300
Zysk (strata) brutto-12 00063 60046 500-4 600
Zysk (strata) netto-9 80032 10046 700-3 800
Przepływy netto-13 700-44 600-102 100-52 400
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 000-17 6001 800-1 200
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27 900-58 600-95 000-43 900
Przepływy netto z działalności finansowej18 20031 600-8 900-7 300
Aktywa razem2 796 3004 317 7002 723 5002 730 400
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania619 8001 925 500569 300622 600
Zobowiązania długoterminowe600 3001 442 000550 300591 500
Zobowiązania krótkoterminowe19 500483 50019 00031 100
Kapitał własny2 176 5002 374 0002 154 2002 107 800
Kapitał zakładowy51 20051 10051 10051 100
Liczba akcji (tys. szt.)51 217,3151 192,2951 192,2951 100,57
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)42,4946,3742,0841,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,190,630,91-0,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 40039 300209 100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14 900-15 400117 400
Zysk (strata) brutto63 0007 70096 900
Zysk (strata) netto72 7008 10067 600
Przepływy netto-252 800232 900169 100
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6 100-6 900163 200
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-254 000-149 700-125 500
Przepływy netto z działalności finansowej7 300389 500131 400
Aktywa razem2 780 5002 729 0003 784 100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania594 200599 9001 501 600
Zobowiązania długoterminowe558 700573 200867 900
Zobowiązania krótkoterminowe35 50026 700633 700
Kapitał własny2 186 3002 129 1002 251 000
Kapitał zakładowy51 10051 00046 800
Liczba akcji (tys. szt.)51 192,2951 051,2546 828,88
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)42,7141,7048,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,420,161,44
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport