Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-12
PKN Zawarcie przez ANWIL S.A. umowy na budowę infrastruktury pomocniczej w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów
94,42
-2,18
2019-08-28
PKN Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.
88,62
+0,07
2019-08-26
PKN Porozumienie pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa oraz Grupą LOTOS S.A. dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A. od Skarbu Państwa
89,84
+0,02
2019-07-19
PKN Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2019 roku wg segmentów działalności
96,48
0,00
2019-07-19
PKN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
96,48
0,00
2019-07-17
PKN Oddalenie apelacji akcjonariusza od wyroku dotyczącego powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
96,60
-0,62
2019-07-03
PKN Złożenie do Komisji Europejskiej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A.
90,54
+5,72
2019-06-28
PKN Zawarcie umowy na budowę instalacji granulacji przez ANWIL S.A.
90,12
+0,02
2019-06-14
PKN Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.
89,24
0,00
2019-06-14
PKN Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję.
89,24
0,00
2019-06-14
PKN Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok
89,24
0,00
2019-06-14
PKN Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku
89,24
0,00
2019-06-14
PKN Rezygnacja Pana Radosława Kwaśnickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
90,12
-0,87
2019-06-13
PKN Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
91,70
-1,68
2019-06-09
PKN Wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do Zakładu Produkcyjnego w Płocku
90,18
0,00
2019-06-07
PKN Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
92,76
-3,19
2019-05-31
PKN Kandydatura na członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
94,96
+0,57
2019-05-28
PKN Wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do rafinerii w Litvinovie
90,98
+2,59
2019-05-27
PKN Zmiana porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
90,98
0,00
2019-05-24
PKN Wnioski akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczące ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
90,14
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 203
  • Następna strona