Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-03-21
PKN Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2018 rok na korporacyjnej stronie internetowej
101,00
0,00
2019-03-21
PKN SPS /2018: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
101,00
0,00
2019-03-21
PKN RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
101,00
0,00
2019-03-21
PKN R /: formularz raportu rocznego
101,00
0,00
2019-03-20
PKN Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2018 rok
102,00
-1,96
2019-02-20
PKN Informacje dotyczące inwestycji budowy instalacji metatezy
100,90
+4,06
2019-02-15
PKN Rezygnacja Pana Mateusza Bochacika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
103,95
+0,72
2019-02-07
PKN Odwrócenie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Upstream
106,20
-2,59
2019-01-24
PKN Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2018 roku wg segmentów działalności
113,75
0,00
2019-01-24
PKN QSr 4/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
113,75
0,00
2019-01-17
PKN Odwrócenie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego
112,00
-1,03
2018-12-20
PKN Prawdopodobieństwo odwrócenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego
107,70
0,00
2018-12-20
PKN Aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022
108,15
-0,42
2018-12-14
PKN Zgoda Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A. na rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów
113,50
-1,89
2018-11-30
PKN Złożenie do Komisji Europejskiej wersji roboczej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A.
110,10
0,00
2018-11-09
PKN Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2019 roku
94,00
+2,04
2018-10-25
PKN Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2018 roku wg segmentów działalności oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe
91,50
0,00
2018-10-25
PKN QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
91,50
0,00
2018-10-24
PKN Wyrażenie zgody na zmianę umowy programu emisji obligacji z 2006 roku oraz rozpoczęcie prac nad emisją nowej serii obligacji
91,50
0,00
2018-10-24
PKN Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie prac nad zwiększeniem limitu zadłużenia z tytułu emisji obligacji
91,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 201
  • Następna strona