Trwa ładowanie...
bEJWgbGZ
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 423 00024 562 00023 173 00023 918 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 771 0002 241 0001 074 0001 057 000
Zysk (strata) brutto2 853 0002 171 000803 000836 000
Zysk (strata) netto2 226 0001 855 000556 000659 000
Przepływy netto788 000699 00096 000-2 019 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 117 0003 856 0001 634 0002 199 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 879 000-3 746 000-2 446 000-2 339 000
Przepływy netto z działalności finansowej-1 450 000589 000908 000-1 879 000
Aktywa razem95 892 00092 039 00083 827 00081 784 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania50 472 00047 645 00041 448 00039 978 000
Zobowiązania długoterminowe22 711 00020 116 00018 524 00016 784 000
Zobowiązania krótkoterminowe27 761 00027 529 00022 924 00023 194 000
Kapitał własny44 580 00043 581 00041 596 00040 184 000
Kapitał zakładowy1 058 0001 058 0001 058 0001 058 000
Liczba akcji (tys. szt.)427 709,06427 709,06427 709,06427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)104,23101,8997,2593,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)5,204,341,301,54
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów86 180 000111 203 000109 706 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 908 0005 562 0007 215 000
Zysk (strata) brutto2 856 0005 549 0007 110 000
Zysk (strata) netto2 755 0004 489 0005 556 000
Przepływy netto-4 959 0001 962 000-2 055 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 247 0009 319 0004 980 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-8 495 000-3 994 000-3 798 000
Przepływy netto z działalności finansowej-3 711 000-3 363 000-3 237 000
Aktywa razem83 827 00071 376 00064 141 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 448 00032 580 00028 402 000
Zobowiązania długoterminowe18 524 00014 341 00011 506 000
Zobowiązania krótkoterminowe22 924 00018 239 00016 896 000
Kapitał własny41 596 00038 785 00035 727 000
Kapitał zakładowy1 058 000535 000535 000
Liczba akcji (tys. szt.)427 709,06427 709,06427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)97,2590,6883,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)6,4410,4912,99
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEJWgbHH