Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-08
PKP Podpisanie przez PKP CARGO S.A. listu intencyjnego z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
22,95
-1,74
2019-09-20
PKP Rozpoczęcie rozmów w przedmiocie nabycia udziałów w spółce P.U. Hatrans Sp. z o.o.
26,90
-3,35
2019-09-16
PKP Informacja na temat ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. rozwiązania rezerwy z tytułu rozliczeń VAT
27,45
0,00
2019-09-16
PKP Podpisanie listu intencyjnego
27,45
-0,36
2019-09-09
PKP Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego dostawy 31 nowych lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych
27,60
+3,62
2019-09-09
PKP Zgoda na zawarcie umowy o współpracy z PKP S.A.
27,60
+3,62
2019-08-28
PKP Nabycie akcji przez osobę zarządzającą – korekta powiadomienia
26,05
0,00
2019-08-23
PKP Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
28,10
-3,38
2019-08-22
PKP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28,80
0,00
2019-07-30
PKP Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2019
35,15
0,00
2019-07-26
PKP Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
35,90
-1,53
2019-06-27
PKP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
42,00
+2,14
2019-06-26
PKP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
43,50
-3,45
2019-06-26
PKP Powołanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na nową kadencję członków spełniających kryteria niezależności - skład Rady Nadzorczej VII kadencji
43,50
-3,45
2019-06-26
PKP Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.
43,50
-3,45
2019-06-25
PKP Wycofanie projektu uchwały z głosowania na ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 r.
43,30
+0,46
2019-06-19
PKP Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
45,55
-4,94
2019-06-19
PKP Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
45,55
-0,99
2019-06-18
PKP Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
44,45
+2,02
2019-06-13
PKP Przystąpienie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. do przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki
43,90
+1,14
  • Poprzednia strona
  • z 17
  • Następna strona