Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów870 3001 120 600808 600
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-33 200-70 400-25 600
Zysk (strata) brutto-55 000-83 800-39 100
Zysk (strata) netto-46 200-71 800-34 200
Przepływy netto-105 800121 10013 500
Przepływy netto z działalności operacyjnej26 300385 90081 500
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-216 600-54 900-209 500
Przepływy netto z działalności finansowej84 500-209 900141 500
Aktywa razem6 705 5007 613 4006 660 100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 944 2004 572 8003 828 300
Zobowiązania długoterminowe2 339 5002 833 8002 552 000
Zobowiązania krótkoterminowe1 604 7001 739 0001 276 300
Kapitał własny2 761 3003 040 6002 831 800
Kapitał zakładowy2 239 3002 239 3002 239 300
Liczba akcji (tys. szt.)44 786,9244 786,9244 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)61,6567,8963,23
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,03-1,60-0,76
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 085 3002 936 6004 781 600
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-235 700-214 600143 400
Zysk (strata) brutto-268 400-221 50073 500
Zysk (strata) netto-223 300-173 90036 000
Przepływy netto-39 500-199 500103 100
Przepływy netto z działalności operacyjnej500 500417 100806 500
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-558 900-559 100-814 800
Przepływy netto z działalności finansowej18 900-57 500111 400
Aktywa razem6 727 4006 667 0007 991 300
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 914 7003 708 2004 568 000
Zobowiązania długoterminowe2 442 9002 646 7003 115 900
Zobowiązania krótkoterminowe1 471 8001 061 5001 452 100
Kapitał własny2 812 7002 958 8003 423 300
Kapitał zakładowy2 239 3002 239 3002 239 300
Liczba akcji (tys. szt.)44 786,9244 786,9244 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)62,8066,0676,44
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-4,99-3,880,80
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport