Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PKP Cargo SA (PKP) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
1 087 500 1 183 629 1 085 872 1 079 658
3 176 54 193 7 879 -132 335
98 77 952 409 -155 003
-1 434 66 477 -5 660 -128 542
-302 572 586 145 12 445 15 043
92 638 247 838 113 045 131 602
-359 010 -141 827 -117 658 -138 593
-36 200 480 134 17 058 22 034
6 362 812 6 490 797 5 959 402 5 970 668
3 138 417 3 247 928 2 791 964 2 786 669
1 983 629 2 076 081 1 649 774 1 566 598
1 154 788 1 171 847 1 142 190 1 220 071
3 224 395 3 242 869 3 167 438 3 183 999
2 239 346 2 239 346 2 239 346 2 239 346
44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92
71,99 72,41 70,72 71,09
-0,03 1,48 -0,13 -2,87
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
4 371 959 4 363 468 4 217 073 4 717 690
-132 071 55 911 120 927 110 185
-150 924 10 518 93 521 101 970
-133 772 30 281 75 984 74 043
475 342 -157 144 165 478 75 692
380 049 387 502 559 932 700 204
-568 567 -515 199 -238 743 -371 422
663 860 -29 447 -155 711 -253 090
6 490 797 6 102 457 5 680 332 5 743 616
3 247 928 2 768 512 2 285 039 2 234 722
2 076 081 1 586 088 1 165 414 1 166 736
1 171 847 1 182 424 1 119 625 1 067 986
3 242 869 3 333 945 3 331 793 3 446 517
2 239 346 2 239 346 2 239 346 2 166 901
44 786,92 44 786,92 44 786,92 43 338,02
72,41 74,44 74,39 79,53
-2,99 0,68 1,70 1,71
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
PKP CARGO 62,00 +0,00 0,08
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,05 +25,00 0,01
PLAZA CENTERS 7,47 +11,16 0,00
CUBE.ITG 2,12 +6,53 0,15
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
REDWOOD HOLDING 1,41 -15,06 0,22
LARK.PL 0,53 -10,17 0,05
TXM 3,20 -8,57 0,01