Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 260 9001 377 8131 318 4801 281 763
Zysk (strata) z działalności operacyjnej86 9001 888141 76270 694
Zysk (strata) brutto68 900-1 391132 39263 076
Zysk (strata) netto53 100-10 346104 69253 945
Przepływy netto8 200184 093-864-134 629
Przepływy netto z działalności operacyjnej162 700257 216212 954194 530
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-82 7009 550-139 364-243 986
Przepływy netto z działalności finansowej-71 800-82 673-74 454-85 173
Aktywa razem7 533 0006 806 3006 646 4986 618 596
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 995 9003 322 8003 126 6423 209 557
Zobowiązania długoterminowe2 614 9001 969 1001 908 0131 999 997
Zobowiązania krótkoterminowe1 381 0001 353 7001 218 6291 209 560
Kapitał własny3 537 1003 483 5003 519 8563 409 039
Kapitał zakładowy2 239 3002 239 3002 239 3462 239 346
Liczba akcji (tys. szt.)44 786,9244 786,9244 786,9244 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)78,9877,7878,5976,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,19-0,232,341,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 183 0004 689 1004 371 9594 363 468
Zysk (strata) z działalności operacyjnej277 600153 400-132 07155 911
Zysk (strata) brutto243 800116 500-150 92410 518
Zysk (strata) netto183 90081 700-133 77230 281
Przepływy netto-71 900-238 700475 342-157 144
Przepływy netto z działalności operacyjnej863 000600 700380 049387 502
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-612 000-740 000-568 567-515 199
Przepływy netto z działalności finansowej-322 900-99 400663 860-29 447
Aktywa razem6 806 3006 645 7006 508 2066 102 457
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 322 8003 328 5003 247 9282 768 512
Zobowiązania długoterminowe1 969 1002 110 9002 076 0811 586 088
Zobowiązania krótkoterminowe1 353 7001 217 6001 171 8471 182 424
Kapitał własny3 483 5003 317 2003 260 2783 333 945
Kapitał zakładowy2 239 3002 239 3002 239 3462 239 346
Liczba akcji (tys. szt.)44 786,9244 786,9244 786,9244 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)77,7874,0772,8074,44
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,111,82-2,990,68
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport