Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów643 398589 564714 665887 950
Zysk (strata) z działalności operacyjnej47 14621 83354 26549 613
Zysk (strata) brutto36 26810 73143 82237 573
Zysk (strata) netto28 9298 64036 99016 647
Przepływy netto25 998-26 541-10 531-24 015
Przepływy netto z działalności operacyjnej86 29654 06543 683-2 683
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-24 108-21 398-3 560-3 412
Przepływy netto z działalności finansowej-36 190-59 208-50 654-17 920
Aktywa razem2 510 5272 616 4842 748 4263 054 282
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 250 1031 385 2611 526 1611 868 541
Zobowiązania długoterminowe953 757975 726992 199954 389
Zobowiązania krótkoterminowe296 346409 535533 962914 152
Kapitał własny1 259 4891 230 2971 221 3651 184 838
Kapitał zakładowy90 88790 88790 88790 887
Liczba akcji (tys. szt.)45 443,5545 443,5545 443,5545 443,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)27,7127,0726,8826,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,640,190,810,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 448 7122 762 3782 996 7692 772 436
Zysk (strata) z działalności operacyjnej83 804-12 920-61 177132 647
Zysk (strata) brutto40 693-67 285-118 33291 042
Zysk (strata) netto3 404-87 726-111 52967 370
Przepływy netto14 105-83 06319 065-54 801
Przepływy netto z działalności operacyjnej111 883111 589207 853225 696
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej56 066-24 822-77 646-601 538
Przepływy netto z działalności finansowej-153 844-169 830-111 142321 041
Aktywa razem3 054 2822 664 2642 974 5243 198 370
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 868 5411 482 2761 707 0981 801 119
Zobowiązania długoterminowe954 389894 8461 015 9461 302 808
Zobowiązania krótkoterminowe914 152587 430691 152498 311
Kapitał własny1 184 8381 181 0621 266 5241 396 298
Kapitał zakładowy90 88790 88790 88790 887
Liczba akcji (tys. szt.)45 443,5545 443,5545 443,5545 443,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)26,0725,9927,8730,73
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,07-1,93-2,451,48
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport