Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-26
PRD Informacja dotycząca weryfikacji płynności akcji Emitenta
1,17
-4,27
2019-05-31
PRD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
1,44
0,00
2019-05-28
PRD Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
1,32
0,00
2019-05-28
PRD Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 28 maja 2019 r.
1,32
0,00
2019-05-14
PRD QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,49
-1,01
2019-05-02
PRD Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku.
1,48
0,00
2019-04-30
PRD Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
1,48
0,00
2019-04-30
PRD Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
1,48
0,00
2019-04-30
PRD Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
1,48
0,00
2019-04-02
PRD Informacja dotycząca umowy znaczącej
1,50
-3,33
2019-03-29
PRD RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,50
0,00
2019-03-29
PRD R /: formularz raportu rocznego
1,50
0,00
2019-03-14
PRD Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy
1,53
0,00
2019-03-05
PRD Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych
1,60
0,00
2019-01-30
PRD Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
1,53
0,00
2018-12-21
PRD Zawarcie umowy znaczącej
1,50
+1,33
2018-11-27
PRD Informacja dotycząca umowy znaczącej
1,53
0,00
2018-11-15
PRD Sprzedaż udziałów spółki zależnej
1,54
0,00
2018-11-09
PRD QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,54
0,00
2018-11-06
PRD Informacja dotycząca planowanej sprzedaży udziałów spółki zależnej
1,53
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 40
  • Następna strona