Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów53 18741 39945 50144 467
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 083-2461 2851 073
Zysk (strata) brutto2 883-275-1381 450
Zysk (strata) netto2 456-155-2601 032
Przepływy netto2 763-1735933 079
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 1503 1604 3676 973
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-893-17 742-839-1 479
Przepływy netto z działalności finansowej1 50614 409-2 935-2 415
Aktywa razem213 933202 029167 717175 163
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania135 670126 92693 09398 762
Zobowiązania długoterminowe44 64143 80422 02123 863
Zobowiązania krótkoterminowe91 02983 12271 07274 899
Kapitał własny75 73272 57272 09373 870
Kapitał zakładowy41 94141 94141 94141 941
Liczba akcji (tys. szt.)41 941,0441 941,0441 941,0441 941,04
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,811,731,721,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,06-0,00-0,010,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów171 513160 030153 227140 250
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 63410 18214 90513 524
Zysk (strata) brutto2 5067 39713 0518 508
Zysk (strata) netto1 9275 6728 5839 151
Przepływy netto4 865545-822-481
Przepływy netto z działalności operacyjnej14 14716 62810 32613 933
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-20 027-12 944-6 768-2 386
Przepływy netto z działalności finansowej10 745-3 139-4 380-12 028
Aktywa razem202 029161 482146 258135 016
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania126 92686 23066 50559 199
Zobowiązania długoterminowe43 80425 09213 92918 415
Zobowiązania krótkoterminowe83 12261 13852 57640 784
Kapitał własny72 57272 72177 22273 286
Kapitał zakładowy41 94141 94141 94141 941
Liczba akcji (tys. szt.)41 941,0441 941,0441 941,0441 941,04
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,731,731,841,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,140,200,22
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport