Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 03633 47133 54334 176
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8772 3022 2073 177
Zysk (strata) brutto1 1972 2762 0193 185
Zysk (strata) netto7371 8101 5132 397
Przepływy netto353-55732218
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 8384 4291 7392 873
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 104-2 007-2 357-2 387
Przepływy netto z działalności finansowej-4 381-2 4771 350-268
Aktywa razem106 883109 814109 719106 176
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 13229 02726 57824 913
Zobowiązania długoterminowe5 7254 1493 7753 835
Zobowiązania krótkoterminowe19 40724 87822 80321 078
Kapitał własny80 31379 44281 66979 944
Kapitał zakładowy48 04648 04648 04648 046
Liczba akcji (tys. szt.)9 609,199 609,199 609,199 609,19
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,368,278,508,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,190,160,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów135 759123 429114 430115 226
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 9338 2507 96610 092
Zysk (strata) brutto12 0767 5848 1079 887
Zysk (strata) netto9 2085 7416 1757 647
Przepływy netto-160-4 1237392
Przepływy netto z działalności operacyjnej11 6964 42512 57912 527
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 526-3 803-4 067-5 296
Przepływy netto z działalności finansowej-4 330-4 745-8 505-6 839
Aktywa razem106 17697 21095 71396 710
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 91321 04120 43822 915
Zobowiązania długoterminowe3 8353 9414 6146 748
Zobowiązania krótkoterminowe21 07817 10015 82416 167
Kapitał własny79 94474 92273 88572 688
Kapitał zakładowy48 04648 04648 04648 046
Liczba akcji (tys. szt.)9 609,199 609,199 609,199 609,19
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,327,807,697,56
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,960,600,640,80
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport