Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-21
RLP Lista akcjonariuszy powyżej 5 % na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
5,84
0,00
2024-06-21
RLP Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
5,84
0,00
2024-06-11
RLP Podpisanie umów zastawu rejestrowego dotyczących umowy kredytowej.
5,96
0,00
2024-05-22
RLP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
6,08
-1,32
2024-05-21
RLP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.
6,18
-1,62
2024-05-21
RLP Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2023.
6,18
-1,62
2024-05-16
RLP Szacunkowe dane finansowe Relpol S.A. za I kwartał 2024 r.
6,90
-4,64
2024-04-25
RLP SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
6,90
-0,87
2024-04-25
RLP Korekta_ uzupełnienie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2023 r.
6,90
-0,87
2024-04-25
RLP SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
6,90
0,00
2024-04-25
RLP RR /2023: formularz dla raportów rocznych
6,90
0,00
2024-02-29
RLP Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej.
6,56
+2,74
2024-02-26
RLP Podpisanie aneksu o przesunięciu terminu zakończenia projektu inwestycyjnego B+R.
6,90
-0,87
2024-02-26
RLP Otrzymanie decyzji o uznaniu projektu inwestycyjnego za zrealizowany i przyznaniu dotacji.
6,90
-0,87
2024-02-14
RLP Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2023 r. i komentarz do sytuacji rynkowej
6,96
-1,44
2024-01-22
RLP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
7,00
0,00
2023-12-19
RLP Podjęcie decyzji o przesunięciu terminu zakończenia projektu inwestycyjnego B+R
7,16
+0,84
2023-11-20
RLP QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,76
0,00
2023-10-03
RLP Podjęcie decyzji o zakończeniu dalszego prowadzenia projektu inwestycyjnego
7,84
-0,51
2023-09-14
RLP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
8,46
+8,04
  • Poprzednia strona
  • z 87
  • Następna strona