Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RELPOL: strona spółki
29.02.2024, 14:51

RLP Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej.

Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a Relpol S.A. aneks do umowy kredytowej na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych, polegający na wydłużeniu o trzy miesiące terminu rozliczenia projektu inwestycyjnego.
Aneks dotyczy finansowania projektu badawczo-rozwojowego zatytułowanego "Opracowanie przemysłowych przekaźników bistabilnych oraz przemysłowej technologii ich produkcji", którego termin realizacji, w porozumieniu z NCBiR, przesunięty został z 31 grudnia 2023 r. na 31.03.2024 r. O czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 9/2023 i nr 4/2024. Zgodnie z podpisanym z ING Bank Śląski S.A. aneksem, termin rozliczenia inwestycji nastąpi do 30.04.2024 r. W związku ze zmianą terminu zakończenia i rozliczenia inwestycji odpowiedniej zmianie ulegają terminy ustanowienia zastaw rejestrowego na maszynach i urządzeniach nabywanych przez Spółkę w ramach przedmiotowej inwestycji i przyjęcia cesji ich ubezpieczenia. Ustalono, że złożenie do właściwego Rejestru Zastawów wniosków o wpis zastawu nastąpi w terminie do 31.05.2024 r., a ustanowienie zabezpieczenia nastąpi w terminie do 31.08.2024 r. Przedłożenie polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia oraz podpisanie umowy przelewu wierzytelności nastąpi również w terminie do 31.05.2024 r., a przedłożenie potwierdzenia przyjęcia cesji przez ubezpieczyciela nastąpi w terminie do 31.08.2024 r. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. O zawarciu umowy kredytowej z ING Bank Śląski Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 12.08.2021, a o aneksie w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 01.08.2022.

Inne komunikaty