Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 8006 9637 5656 549
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-367-267-600-183
Zysk (strata) brutto-859-405-272129
Zysk (strata) netto-856-458-346109
Przepływy netto-633-9911 387-3 699
Przepływy netto z działalności operacyjnej329-226-26578
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-734-7881 622-3 975
Przepływy netto z działalności finansowej-2282330198
Aktywa razem51 88553 56654 02753 068
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 19710 02210 0248 734
Zobowiązania długoterminowe1 9531 9691 9151 841
Zobowiązania krótkoterminowe7 2448 0538 1096 893
Kapitał własny42 68843 54444 00344 334
Kapitał zakładowy10 02210 02210 02210 022
Liczba akcji (tys. szt.)16 703,7916 703,7916 703,7916 703,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,562,612,632,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-0,03-0,020,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 79733 29753 50963 067
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-558406-1 690-15 450
Zysk (strata) brutto542893-1 248-15 126
Zysk (strata) netto357735-63-11 986
Przepływy netto-5 4905 252-822779
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8382 382-2 36062
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 716587343763
Przepływy netto z działalności finansowej1 0642 2831 195-46
Aktywa razem53 06853 31159 48962 369
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 7349 18023 23324 167
Zobowiązania długoterminowe1 8411 6636 1426 108
Zobowiązania krótkoterminowe6 8937 51717 09118 059
Kapitał własny44 33444 13134 94236 596
Kapitał zakładowy10 02210 0225 0125 012
Liczba akcji (tys. szt.)16 703,7916 703,798 352,888 352,88
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,652,644,184,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,04-0,01-1,44
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport