Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-30
SME Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
7,00
0,00
2019-11-15
SME QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
6,45
0,00
2019-09-13
SME PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,20
+4,03
2019-07-24
SME Nabycie udziałów w spółce zależnej Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
6,55
0,00
2019-07-19
SME Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
6,40
0,00
2019-07-04
SME Wybór oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
6,70
0,00
2019-05-27
SME Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Wyższej Szkoły Bankowej
7,00
0,00
2019-05-23
SME Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.
7,00
0,00
2019-05-21
SME Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 14 maja 2019 roku
7,00
0,00
2019-05-15
SME QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,00
0,00
2019-05-14
SME Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A. na kolejną kadencję
7,00
0,00
2019-05-14
SME Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 14 maja 2019 ro
7,00
0,00
2019-05-14
SME Informacja nt. wypłaty dywidendy
7,00
0,00
2019-04-16
SME Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. na dzień 14 maja 2019 roku
7,40
-5,41
2019-03-26
SME Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2018 roku
6,80
0,00
2019-03-21
SME Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Millennium S.A.
6,70
+2,24
2019-03-13
SME Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR
6,75
0,00
2019-03-08
SME Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR
6,85
-2,19
2019-03-05
SME RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
7,10
0,00
2019-03-05
SME R /: formularz raportu rocznego
7,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 48
  • Następna strona