Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
-1 123 -54 -6 789 -66
-1 341 -233 -7 003 -289
-2 510 -233 -6 970 -291
-4 890 -213 -5 900 -203
79 -20 -192 -430
-400 -135 -352 81
1 141 67 113 -282
-662 48 48 -229
291 6 075 6 193 12 720
1 571 2 465 2 370 2 701
95 821 744 2 202
1 476 1 643 1 626 499
-1 280 3 610 3 823 10 018
431 431 431 431
4 308,20 4 308,20 4 308,20 4 308,20
-0,30 0,84 0,89 2,33
-1,14 -0,05 -1,37 -0,05
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
-8 583 -8 825 -8 742 12 258
-9 937 -9 219 -9 313 11 848
-9 909 -9 258 -9 043 11 837
-8 567 -7 571 -7 394 9 523
-54 -120 189 -139
-883 -461 -360 -136
1 139 -130 158 -585
-310 471 391 582
6 193 15 490 22 683 31 528
2 370 2 805 2 427 3 728
744 1 539 1 584 3 544
1 626 1 266 843 184
3 823 12 685 20 256 27 800
431 431 431 431
4 308,20 4 308,20 4 308,20 4 308,20
0,89 2,94 4,70 6,45
-1,99 -1,76 -1,72 2,21
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Setanta ASI SA 1,39 -0,71 0,01
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Plaza Centers NV 2,75 +23,87 0,11
KPPD SA 31,80 +20,45 0,08
Getin Noble Bank SA 0,58 +16,00 4,80
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Votum SA 5,00 -13,49 0,05
Mostostal Płock SA 4,49 -11,61 0,00
Resbud SE 0,24 -11,11 0,00