Trwa ładowanie...
bEhUUxit

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2014Q32014Q22014Q12013Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów136 435161 434185 346707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18021360179
Zysk (strata) brutto17011213598
Zysk (strata) netto9987117110
Przepływy netto379-9934451 019
Przepływy netto z działalności operacyjnej347-1 2874171 109
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej02 519-399394
Przepływy netto z działalności finansowej-24-2 26115547
Aktywa razem22 69122 18425 22724 225
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 0683 6907 2546 076
Zobowiązania długoterminowe2 0732 0524 7313 567
Zobowiązania krótkoterminowe1 9951 6372 5232 509
Kapitał własny18 45418 35617 91018 150
Kapitał zakładowy431431431212
Liczba akcji (tys. szt.)4 308,204 308,204 308,202 121,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,284,264,168,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,020,030,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201320122011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 4852 0361 253
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14357-142
Zysk (strata) brutto-180513-731
Zysk (strata) netto-176424-634
Przepływy netto1 133-110-11
Przepływy netto z działalności operacyjnej877655124
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej399-209-2 618
Przepływy netto z działalności finansowej-143-5552 483
Aktywa razem24 2258 1068 539
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 0765 4586 314
Zobowiązania długoterminowe3 5673 6194 417
Zobowiązania krótkoterminowe2 5091 8391 897
Kapitał własny18 1502 6492 224
Kapitał zakładowy212212212
Liczba akcji (tys. szt.)2 121,602 121,602 121,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,551,251,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,080,20-0,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEhUUxjb