Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów905 805961 222993 230956 522
Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 68550 45763 58968 855
Zysk (strata) brutto30 05147 01065 47359 524
Zysk (strata) netto20 31432 92848 31440 989
Przepływy netto58 673-32 024-73 303-21 431
Przepływy netto z działalności operacyjnej128 950211 37767 210-38 701
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-51 952-59 808-71 254-52 980
Przepływy netto z działalności finansowej-18 325-183 593-69 25970 250
Aktywa razem4 338 8604 284 0004 396 6604 437 430
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 580 7511 584 3331 805 1201 868 503
Zobowiązania długoterminowe854 563878 416887 963905 295
Zobowiązania krótkoterminowe726 188705 917917 157963 208
Kapitał własny2 650 4912 596 7102 489 5252 469 291
Kapitał zakładowy11 16111 16111 16111 161
Liczba akcji (tys. szt.)5 580,275 580,275 580,275 580,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)474,98465,34446,13442,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,645,908,667,34
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 816 7793 956 6883 501 0903 140 935
Zysk (strata) z działalności operacyjnej204 585299 847359 614412 869
Zysk (strata) brutto202 058349 004347 474425 367
Zysk (strata) netto142 544270 288254 452325 777
Przepływy netto-68 085-25 449211 85818 517
Przepływy netto z działalności operacyjnej368 836349 888431 518266 874
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-235 994-336 582-156 645-197 261
Przepływy netto z działalności finansowej-200 927-38 755-63 015-51 096
Aktywa razem4 338 8604 357 3713 937 7573 718 971
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 580 7511 657 5311 702 0891 782 217
Zobowiązania długoterminowe854 563803 814734 263732 660
Zobowiązania krótkoterminowe726 188853 717967 8261 049 557
Kapitał własny2 650 4912 593 5472 145 2991 856 182
Kapitał zakładowy11 16111 16111 16111 161
Liczba akcji (tys. szt.)5 580,275 580,275 580,275 580,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)474,98464,77384,44332,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)25,5448,4445,6058,38
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport