Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-03-12
ZUK Przyjęcie zamówienia na wykonanie przenośników.
1,72
0,00
2019-02-15
ZUK Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2018.
1,75
0,00
2019-02-11
ZUK Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
1,87
-6,42
2019-01-10
ZUK Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
1,64
0,00
2018-11-13
ZUK Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C.
1,30
+1,54
2018-11-09
ZUK Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C
1,32
-1,52
2018-10-29
ZUK Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii C
1,44
0,00
2018-10-23
ZUK SA-Q 3/2018: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
1,39
0,00
2018-10-19
ZUK Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku
1,33
0,00
2018-10-02
ZUK Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
1,52
-3,29
2018-08-30
ZUK SA-P /2018: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
1,99
-0,50
2018-08-30
ZUK SA-P /2018: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
1,99
-0,50
2018-08-13
ZUK Podpisanie aneksu do umowy kredytowej zawartej z Deutsche Bank Polska S.A.
2,18
0,00
2018-08-09
ZUK Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
1,99
0,00
2018-06-27
ZUK Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
2,20
0,00
2018-06-08
ZUK Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
1,60
0,00
2018-06-08
ZUK Informacja nt. aneksu do umowy zawartej z Bankiem PKO BP S.A.
1,60
0,00
2018-05-30
ZUK SA-Q 1/2018: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
1,90
-5,26
2018-05-30
ZUK Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2018 r.
1,90
0,00
2018-05-29
ZUK Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję
1,90
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 18
  • Następna strona