Trwa ładowanie...
bEUqFizV
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 96211 4688 01711 542
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-532 080-355-838
Zysk (strata) brutto-121 799-713-545
Zysk (strata) netto-121 758-713-849
Przepływy netto1 297383-3 396322
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 864-911-136948
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-40-73-40219
Przepływy netto z działalności finansowej-5261 367-3 220-844
Aktywa razem50 13650 76447 38352 979
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 92129 53627 91332 796
Zobowiązania długoterminowe6 4997 3718 7629 419
Zobowiązania krótkoterminowe22 42222 16519 15123 377
Kapitał własny21 21521 22819 47020 183
Kapitał zakładowy2 2112 2112 2112 211
Liczba akcji (tys. szt.)6 503,796 503,796 503,796 503,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,263,262,993,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,000,27-0,11-0,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 24050 43852 10850 665
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6354 0191 986-5 169
Zysk (strata) brutto4452 9641 241-6 220
Zysk (strata) netto-323 0321 758-6 805
Przepływy netto3 046345515-55
Przepływy netto z działalności operacyjnej-737-499-523-3 159
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 2088263-93
Przepływy netto z działalności finansowej5757629743 197
Aktywa razem52 97960 12954 29555 614
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania32 79639 91437 11240 189
Zobowiązania długoterminowe9 41910 2557 04410 767
Zobowiązania krótkoterminowe23 37729 65930 06829 422
Kapitał własny20 18320 21517 18315 425
Kapitał zakładowy2 2112 2112 2112 211
Liczba akcji (tys. szt.)6 503,796 503,796 503,796 503,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,103,112,642,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,470,27-1,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEUqFiAD