Notowania

Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 4025 6435 9515 674
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-671-1 879-1 565-1 747
Zysk (strata) brutto-1 271-2 420-2 040-2 223
Zysk (strata) netto-1 244-2 419-2 004-2 294
Przepływy netto557-447-1 745-2 571
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 878601-913-1 181
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 136-162-28-474
Przepływy netto z działalności finansowej299-886-804-916
Aktywa razem45 60247 74048 66350 082
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 06341 90340 40639 821
Zobowiązania długoterminowe32 19732 31833 00333 032
Zobowiązania krótkoterminowe8 8669 5857 4036 789
Kapitał własny4 5215 8198 23910 243
Kapitał zakładowy61 18261 18261 18261 182
Liczba akcji (tys. szt.)6 118,226 118,226 118,226 118,22
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,740,951,351,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,20-0,40-0,33-0,38
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 95619 90619 23335 887
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 375-1 078-1 060-912
Zysk (strata) brutto-8 0028 391-3 090-3 646
Zysk (strata) netto-8 2298 292-3 647-659
Przepływy netto-1 598-1 496-4 3538 365
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 9232 783629-290
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6 931-683-34820 367
Przepływy netto z działalności finansowej-3 606-3 596-4 634-11 712
Aktywa razem50 08259 33555 64260 961
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 82140 84445 09346 425
Zobowiązania długoterminowe33 03234 18735 95136 617
Zobowiązania krótkoterminowe6 7896 6579 1429 808
Kapitał własny10 24318 47210 76814 788
Kapitał zakładowy61 18261 18261 18261 182
Liczba akcji (tys. szt.)6 118,226 118,226 118,226 118,22
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,673,021,762,42
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,341,35-0,60-0,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport