Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-11
CZK Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 07 października 2019 roku.
0,56
0,00
2019-06-27
CZK Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
0,54
0,00
2018-06-11
CZK Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 8 czerwca 2018 roku
0,47
0,00
2017-06-06
CZK Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 6 czerwca 2017 roku.
0,33
+3,03
2016-06-28
CZK ZWZ - lista akcjonariuszy
0,66
-3,03
2015-10-07
TAB NWZ - lista akcjonariuszy
1,34
-10,45
2015-10-03
TAB Zmiana stanu posiadania akcji
1,35
-11,11
2015-10-03
TAB Zmiana stanu posiadania akcji
1,35
-11,11
2015-10-03
TAB Zmiana stanu posiadania akcji
1,35
-11,11
2015-09-25
TAB Zmiana stanu posiadania akcji
0,95
+4,21
2015-09-23
TAB Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TABLEO S.A. w dniu 23 września 2015 roku.
0,95
2015-06-30
TAB Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TABLEO S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku.
0,40
+17,50
2015-04-20
TAB Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach Tableo S.A.
0,25
2015-04-13
TAB Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
0,17
2015-04-08
TAB Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
0,15
0,00
2015-04-01
TAB Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA TABLEO S.A. w dniu 1 kwietnia 2015 roku, kontynuowanym po ogłoszeniu przerwy w obradach NWZA zwołanego na dzień 23 marca 2015 roku.
0,32
-21,88
2015-03-27
TAB Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA TABLEO S.A. w dniu 23 marca 2015 roku.
0,22
0,00
2014-06-29
TAB WZA - lista akcjonariuszy
3,10
+1,61