Trwa ładowanie...
bEgWEaLF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 06201 1070
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6430-1410
Zysk (strata) brutto7250-1570
Zysk (strata) netto7250-1570
Przepływy netto150-410
Przepływy netto z działalności operacyjnej-327030
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-101000
Przepływy netto z działalności finansowej4440-440
Aktywa razem21 63420 5916 8267 010
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 9883 0582 5132 540
Zobowiązania długoterminowe9001 3619891 017
Zobowiązania krótkoterminowe3 0881 6971 5241 523
Kapitał własny17 41917 4524 3134 470
Kapitał zakładowy23 87723 8777 8777 877
Liczba akcji (tys. szt.)238 770,00238 770,0078 770,0078 770,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,070,070,060,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,00-0,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 0764 8215 7445 727
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 10175-63-1 517
Zysk (strata) brutto-2 99012-1 034-1 544
Zysk (strata) netto-3 00512-890-1 551
Przepływy netto266477-84
Przepływy netto z działalności operacyjnej790259-8370
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4900575
Przepływy netto z działalności finansowej-34-255104-160
Aktywa razem20 5917 0109 4211 890
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 0582 5404 917968
Zobowiązania długoterminowe1 3611 0171 77819
Zobowiązania krótkoterminowe1 6971 5233 139949
Kapitał własny17 4524 4704 504922
Kapitał zakładowy23 8777 8777 8772 700
Liczba akcji (tys. szt.)238 770,0078 770,0078 770,0027 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,070,060,060,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,00-0,01-0,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgWEaMn