Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-08-02 15:19 TAURONPE TPE Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r. 2,27 -2,64
2018-07-27 16:48 TAURONPE TPE Wyniki testów na utratę wartości 2,18
2018-07-26 13:40 TAURONPE TPE spełnienie warunków zawieszających wynikających z umowy inwestycyjnej 2,18
2018-07-17 11:18 TAURONPE TPE UOKiK: zgoda na utworzenie spółki z PFR 2,13 +2,35
2018-06-29 14:28 TAURONPE TPE Wytoczenie powództwa przeciwko Emitentowi 2,24 +0,89
2018-06-18 14:17 TAURONPE TPE wniesienie pozwów przez Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o. 2,21 -0,45
2018-05-16 18:00 TAURONPE TPE QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 2,22 -1,35
2018-04-26 17:31 TAURONPE TPE Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki 2,31 +4,76
2018-04-26 14:45 TAURONPE TPE szacunkowe wyniki za I kwartał 2018 2,31 +4,76
2018-04-18 15:31 TAURONPE TPE Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2018 z 16 kwietnia 2018 r. 2,50 +0,80
2018-04-16 17:37 TAURONPE TPE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r. 2,54 -1,97
2018-04-16 17:36 TAURONPE TPE Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. 2,54 -1,97
2018-04-16 17:35 TAURONPE TPE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. 2,54 -1,97
2018-04-13 12:42 TAURONPE TPE ZWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza 2,48 +3,23
2018-04-10 15:45 TAURONPE TPE Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki 2,50 +0,80
2018-04-06 09:57 TAURONPE TPE Rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w TAURON Wytwarzanie S.A. 2,38 +1,68
2018-03-28 08:50 TAURONPE TPE Podpisanie dokumentacji transakcyjnej związanej z inwestycją Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w spółkę realizującą projekt budowy bloku energetycz 2,40 -2,50
2018-03-24 19:33 TAURONPE TPE Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. w związku z wnioskiem akcjonariusza 2,43 -2,47
2018-03-24 19:31 TAURONPE TPE Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. w związku z żądaniem akcjonariuszy 2,43 -2,47
2018-03-20 13:12 TAURONPE TPE Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. 2,48 -0,81
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Tauron Polska Energia SA 2,10 -0,94 4,85
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Sescom SA 27,00 +28,57 0,03
Starhedge SA 0,48 +23,08 0,00
PBS Finanse SA 0,69 +13,11 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Kopex SA 2,10 -11,39 1,96
Quantum Software SA 18,50 -11,06 0,05
Zastal SA 0,61 -10,29 0,01