Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-06-18 14:17 TAURONPE TPE wniesienie pozwów przez Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o. 2,21 -0,45
2018-05-16 18:00 TAURONPE TPE QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 2,22 -1,35
2018-04-26 17:31 TAURONPE TPE Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki 2,31 +4,76
2018-04-26 14:45 TAURONPE TPE szacunkowe wyniki za I kwartał 2018 2,31 +4,76
2018-04-18 15:31 TAURONPE TPE Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2018 z 16 kwietnia 2018 r. 2,50 +0,80
2018-04-16 17:37 TAURONPE TPE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r. 2,54 -1,97
2018-04-16 17:36 TAURONPE TPE Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. 2,54 -1,97
2018-04-16 17:35 TAURONPE TPE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. 2,54 -1,97
2018-04-13 12:42 TAURONPE TPE ZWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza 2,48 +3,23
2018-04-10 15:45 TAURONPE TPE Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki 2,50 +0,80
2018-04-06 09:57 TAURONPE TPE Rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w TAURON Wytwarzanie S.A. 2,38 +1,68
2018-03-28 08:50 TAURONPE TPE Podpisanie dokumentacji transakcyjnej związanej z inwestycją Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w spółkę realizującą projekt budowy bloku energetycz 2,40 -2,50
2018-03-24 19:33 TAURONPE TPE Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. w związku z wnioskiem akcjonariusza 2,43 -2,47
2018-03-24 19:31 TAURONPE TPE Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r. w związku z żądaniem akcjonariuszy 2,43 -2,47
2018-03-20 13:12 TAURONPE TPE Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. 2,48 -0,81
2018-03-20 12:52 TAURONPE TPE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. 2,48 -0,81
2018-03-13 19:08 TAURONPE TPE SPS /2017: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej 2,55 -1,57
2018-03-13 19:06 TAURONPE TPE R /: formularz raportu rocznego 2,55 -1,18
2018-03-13 19:04 TAURONPE TPE RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 2,55 -1,18
2018-03-09 15:14 TAURONPE TPE Podpisanie aneksów do umów dotyczących programu emisji obligacji 2,60 +2,31
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Tauron Polska Energia SA 2,31 -1,28 3,54
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Vistal Gdynia SA w restruktury 0,77 +10,00 0,03
ZUE SA 5,74 +9,54 0,05
Termo-Rex SA 1,10 +7,84 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Drewex SA 0,31 -32,61 0,00
HubStyle SA 0,42 -16,00 0,08
PBG SA 0,07 -12,50 0,00