Notowania

DataTytułKursZmiana
2018-12-11
TPE Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego
2,24
-5,80
2018-12-07
TPE Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
2,33
0,00
2018-12-05
TPE Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r.
2,41
-0,83
2018-11-30
TPE Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.
2,18
+3,21
2018-11-28
TPE Otrzymanie informacji o wstępnym zainteresowaniu PGE nabyciem udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.
2,16
+0,93
2018-11-20
TPE Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
2,15
-4,19
2018-11-15
TPE Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 r.
1,96
+5,61
2018-11-06
TPE QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,79
+3,35
2018-10-25
TPE Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2018 r. i III kwartał 2018 r.
1,77
+2,26
2018-10-19
TPE Informacja w sprawie warunków zawieszających z Umowy Inwestycyjnej dotyczącej projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie
1,79
+1,12
2018-10-02
TPE Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia farm wiatrowych
1,79
0,00
2018-08-22
TPE PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,08
-2,88
2018-08-02
TPE Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r.
2,27
-2,64
2018-07-27
TPE Wyniki testów na utratę wartości
2,18
0,00
2018-07-26
TPE Informacja w sprawie warunków zawieszających wynikających z Umowy Inwestycyjnej
2,18
-0,46
2018-07-17
TPE Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Emitenta i Polski Fundusz Rozwoju S.A.
2,13
+1,41
2018-06-29
TPE Wytoczenie powództwa przeciwko Emitentowi
2,24
+0,89
2018-06-18
TPE Wytoczenie powództw przeciwko Emitentowi
2,21
-0,45
2018-05-16
TPE QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,29
-3,06
2018-04-26
TPE Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki
2,31
+4,76
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona