Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-10-02 16:05 TAURONPE TPE Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia farm wiatrowych 1,79 -0,56
2018-08-22 18:04 TAURONPE TPE PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 2,02 +1,49
2018-08-02 15:19 TAURONPE TPE Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r. 2,27 -2,64
2018-07-27 16:48 TAURONPE TPE Wyniki testów na utratę wartości 2,18
2018-07-26 13:40 TAURONPE TPE spełnienie warunków zawieszających wynikających z umowy inwestycyjnej 2,18
2018-07-17 11:18 TAURONPE TPE UOKiK: zgoda na utworzenie spółki z PFR 2,13 +2,35
2018-06-29 14:28 TAURONPE TPE Wytoczenie powództwa przeciwko Emitentowi 2,24 +0,89
2018-06-18 14:17 TAURONPE TPE wniesienie pozwów przez Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o. 2,21 -0,45
2018-05-16 18:00 TAURONPE TPE QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 2,22 -1,35
2018-04-26 17:31 TAURONPE TPE Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki 2,31 +4,76
2018-04-26 14:45 TAURONPE TPE szacunkowe wyniki za I kwartał 2018 2,31 +4,76
2018-04-18 15:31 TAURONPE TPE Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2018 z 16 kwietnia 2018 r. 2,50 +0,80
2018-04-16 17:37 TAURONPE TPE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r. 2,54 -1,97
2018-04-16 17:36 TAURONPE TPE Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. 2,54 -1,97
2018-04-16 17:35 TAURONPE TPE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. 2,54 -1,97
2018-04-13 12:42 TAURONPE TPE ZWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza 2,48 +3,23
2018-04-10 15:45 TAURONPE TPE Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 16 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki 2,50 +0,80
2018-04-06 09:57 TAURONPE TPE Rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w TAURON Wytwarzanie S.A. 2,38 +1,68
2018-03-28 08:50 TAURONPE TPE Podpisanie dokumentacji transakcyjnej związanej z inwestycją Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w spółkę realizującą projekt budowy bloku energetycz 2,40 -2,50
2018-03-24 19:33 TAURONPE TPE Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. w związku z wnioskiem akcjonariusza 2,43 -2,47
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Tauron Polska Energia SA 1,76 -3,83 9,34
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Idea Bank SA 3,78 +14,89 1,58
Platynowe Inwestycje SE 0,57 +11,76 0,00
MOL Rt. 39,54 +9,83 0,03
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Talex SA 13,30 -16,87 0,02
PBG SA 0,09 -10,00 0,01
Braster SA 1,26 -10,00 0,43