Trwa ładowanie...
bEICRlkl
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 421 8686 444 5135 490 5724 988 811
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-484 7561 193 036-2 703 518574 530
Zysk (strata) brutto-500 6921 097 380-3 051 531500 373
Zysk (strata) netto-483 057839 016-2 545 712376 643
Przepływy netto-796 601437 163495 800-205 102
Przepływy netto z działalności operacyjnej753 9441 815 915573 551945 148
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-698 690-897 445-887 843-929 737
Przepływy netto z działalności finansowej-851 855-481 307810 092-220 513
Aktywa razem38 518 45741 599 24839 411 06440 518 759
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 266 47823 916 07022 998 79921 550 827
Zobowiązania długoterminowe14 542 57615 717 69015 687 37615 077 768
Zobowiązania krótkoterminowe6 723 3168 190 6456 815 4376 091 007
Kapitał własny16 336 07816 778 06615 518 64218 070 845
Kapitał zakładowy8 762 7478 762 7478 762 7478 762 747
Liczba akcji (tys. szt.)1 752 549,391 752 549,391 752 549,391 752 549,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,329,578,8610,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,280,48-1,450,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 367 40019 112 33618 121 74817 424 551
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 030 400151 101735 8391 806 271
Zysk (strata) brutto-1 655 668-112 744504 6471 757 652
Zysk (strata) netto-2 485 115-10 908204 8801 380 663
Przepływy netto-308 224395 6296 619446 620
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 041 9792 035 5752 222 6213 558 667
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 976 568-4 534 738-3 387 402-3 871 676
Przepływy netto z działalności finansowej-373 6352 894 7921 171 400759 629
Aktywa razem39 411 06441 917 76537 097 47735 835 016
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 998 79922 825 10518 668 99617 767 203
Zobowiązania długoterminowe15 687 37614 963 27411 382 25412 739 852
Zobowiązania krótkoterminowe6 815 4377 852 8957 286 7425 027 351
Kapitał własny15 518 64218 192 22618 295 82418 036 446
Kapitał zakładowy8 762 7478 762 7478 762 7478 762 747
Liczba akcji (tys. szt.)1 752 549,391 752 549,391 752 549,391 752 549,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,8610,3810,4410,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,42-0,010,120,79
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEICRlkT