Notowania

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie SA (DCD)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14-48-56-69
Zysk (strata) brutto-14-52-68-81
Zysk (strata) netto-16-52-68-82
Przepływy netto-410-2
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3910121
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej35-9-12-2
Aktywa razem5 8425 8165 8735 927
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania125753757744
Zobowiązania długoterminowe4554554554
Zobowiązania krótkoterminowe121199203190
Kapitał własny5 7175 0635 1165 183
Kapitał zakładowy5 1575 1575 1575 157
Liczba akcji (tys. szt.)51 571,7051 571,7051 571,7051 571,70
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,110,100,100,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,00-0,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów00042
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-243-346-209-284
Zysk (strata) brutto-282-393-215-362
Zysk (strata) netto-282-392-213-347
Przepływy netto-1-1-25
Przepływy netto z działalności operacyjnej34-530-69-142
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej-3553067147
Aktywa razem5 8166 0515 8205 990
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7537058238
Zobowiązania długoterminowe55455444
Zobowiązania krótkoterminowe1991517835
Kapitał własny5 0635 3465 7385 951
Kapitał zakładowy5 1575 1575 1575 157
Liczba akcji (tys. szt.)51 571,7051 571,7051 571,7051 571,70
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,100,100,110,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)