Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 870 0002 759 0002 778 0002 930 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej362 000138 00071 00064 000
Zysk (strata) brutto274 00070 000-3 000-7 000
Zysk (strata) netto224 00055 000-2 000-15 000
Przepływy netto-35 00070 000-258 000136 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej665 000667 000529 000795 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-214 000-641 000-587 000-498 000
Przepływy netto z działalności finansowej-486 00044 000-200 000-161 000
Aktywa razem24 152 00024 475 00024 011 00023 295 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 398 00013 940 00013 517 00012 792 000
Zobowiązania długoterminowe9 555 0009 642 0007 651 0006 846 000
Zobowiązania krótkoterminowe3 843 0004 298 0005 866 0005 946 000
Kapitał własny10 752 00010 533 00010 492 00010 501 000
Kapitał zakładowy3 937 0003 937 0003 937 0003 937 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 312 357,481 312 357,481 312 357,481 312 357,48
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,198,038,008,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,170,04-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 101 00011 381 00011 538 00011 840 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej345 000229 000-1 354 000572 000
Zysk (strata) brutto40 000-75 000-1 713 000281 000
Zysk (strata) netto10 000-60 000-1 746 000254 000
Przepływy netto-35 000384 000-4 00018 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 812 0002 064 0002 549 0002 547 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 066 000-1 687 000-5 074 000-1 580 000
Przepływy netto z działalności finansowej219 0007 0002 521 000-949 000
Aktywa razem23 295 00022 933 00022 826 00021 652 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 792 00012 995 00012 817 0009 675 000
Zobowiązania długoterminowe6 846 0006 952 0008 431 0004 490 000
Zobowiązania krótkoterminowe5 946 0006 043 0004 386 0005 185 000
Kapitał własny10 501 0009 936 00010 007 00011 975 000
Kapitał zakładowy3 937 0003 937 0003 937 0003 937 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 312 357,481 312 357,481 312 357,481 312 357,48
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,007,577,639,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,05-1,330,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport