Trwa ładowanie...
bDTbAzoB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 083 0002 793 0002 828 0002 804 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej57 000150 000109 00087 000
Zysk (strata) brutto-21 00067 00060 000-41 000
Zysk (strata) netto-21 00053 00052 000-36 000
Przepływy netto37 000-72 00067 000-80 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej749 000658 000982 000595 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-452 000-501 000-473 000-638 000
Przepływy netto z działalności finansowej-260 000-229 000-442 000-37 000
Aktywa razem24 300 00024 189 00024 610 00024 199 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 701 00013 577 00014 071 00013 713 000
Zobowiązania długoterminowe6 064 0005 961 0006 301 0009 786 000
Zobowiązania krótkoterminowe7 637 0007 616 0007 770 0003 927 000
Kapitał własny10 597 00010 610 00010 537 00010 484 000
Kapitał zakładowy3 937 0003 937 0003 937 0003 937 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 312 357,481 312 357,481 312 357,481 312 357,48
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,078,098,037,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,020,040,04-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 508 00011 406 00011 101 00011 381 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej404 000415 000345 000229 000
Zysk (strata) brutto62 000107 00040 000-75 000
Zysk (strata) netto46 00082 00010 000-60 000
Przepływy netto-48 000-207 000-35 000384 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 005 0002 858 0001 812 0002 064 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 064 000-1 919 000-2 066 000-1 687 000
Przepływy netto z działalności finansowej-989 000-1 146 000219 0007 000
Aktywa razem24 300 00024 922 00023 295 00022 933 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 701 00014 365 00012 792 00012 995 000
Zobowiązania długoterminowe6 064 00010 174 0006 846 0006 952 000
Zobowiązania krótkoterminowe7 637 0004 191 0005 946 0006 043 000
Kapitał własny10 597 00010 555 00010 501 0009 936 000
Kapitał zakładowy3 937 0003 937 0003 937 0003 937 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 312 357,481 312 357,481 312 357,481 312 357,48
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,078,048,007,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,060,01-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDTbAzpj