Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 055 0002 547 0003 171 0002 885 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej337 000246 00015 0001 856 000
Zysk (strata) brutto269 000159 000-69 0001 770 000
Zysk (strata) netto243 000130 000-69 0001 586 000
Przepływy netto380 000191 000268 000354 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej852 000878 000547 000948 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-381 000-480 000-183 00046 000
Przepływy netto z działalności finansowej-91 000-207 000-96 000-640 000
Aktywa razem26 554 00024 861 00026 157 00025 401 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 307 00012 759 00013 546 00012 968 000
Zobowiązania długoterminowe8 119 0008 208 0009 193 0008 920 000
Zobowiązania krótkoterminowe5 188 0004 551 0004 353 0004 048 000
Kapitał własny13 245 00012 102 00012 609 00012 431 000
Kapitał zakładowy3 937 0003 937 0003 937 0003 937 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 312 357,481 312 357,481 312 357,481 312 357,48
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,099,229,619,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,180,10-0,051,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 601 00010 479 00011 406 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 402 000382 000415 000
Zysk (strata) brutto1 148 00057 000107 000
Zysk (strata) netto916 00047 00082 000
Przepływy netto585 000-46 000-207 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 025 0002 977 0002 858 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 111 000-2 082 000-1 919 000
Przepływy netto z działalności finansowej-1 329 000-941 000-1 146 000
Aktywa razem24 838 00023 904 00024 922 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 071 00013 371 00014 365 000
Zobowiązania długoterminowe9 079 0005 972 00010 174 000
Zobowiązania krótkoterminowe3 992 0007 399 0004 191 000
Kapitał własny11 767 00010 533 00010 555 000
Kapitał zakładowy3 937 0003 937 0003 937 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 312 357,481 312 357,481 312 357,48
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,978,038,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,700,040,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport