Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 055 0002 931 0003 171 0002 885 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej337 000244 00015 0001 856 000
Zysk (strata) brutto269 000156 000-69 0001 770 000
Zysk (strata) netto243 000125 000-69 0001 586 000
Przepływy netto380 000207 000268 000354 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej852 000844 000547 000948 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-381 000-484 000-183 00046 000
Przepływy netto z działalności finansowej-91 000-153 000-96 000-640 000
Aktywa razem26 554 00026 238 00026 157 00025 401 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 307 00013 253 00013 546 00012 968 000
Zobowiązania długoterminowe8 119 0008 334 0009 193 0008 920 000
Zobowiązania krótkoterminowe5 188 0004 919 0004 353 0004 048 000
Kapitał własny13 245 00012 983 00012 609 00012 431 000
Kapitał zakładowy3 937 0003 937 0003 937 0003 937 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 312 357,481 312 357,481 312 357,481 312 357,48
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,099,899,619,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,180,10-0,051,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 928 00011 508 00011 406 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 211 000404 000415 000
Zysk (strata) brutto1 930 00062 000107 000
Zysk (strata) netto1 672 00046 00082 000
Przepływy netto574 000-48 000-207 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 101 0003 005 0002 858 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 156 000-2 064 000-1 919 000
Przepływy netto z działalności finansowej-1 371 000-989 000-1 146 000
Aktywa razem26 157 00024 300 00024 922 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 546 00013 701 00014 365 000
Zobowiązania długoterminowe9 193 0006 064 00010 174 000
Zobowiązania krótkoterminowe4 353 0007 637 0004 191 000
Kapitał własny12 609 00010 597 00010 555 000
Kapitał zakładowy3 937 0003 937 0003 937 000
Liczba akcji (tys. szt.)1 312 357,481 312 357,481 312 357,48
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,618,078,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,270,040,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport