Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-27
TAR Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.
14,80
0,00
2019-11-29
TAR SA-QSr3 2019
16,00
0,00
2019-10-09
TAR Warunkowa oferta nabycia aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa – zakończenie procesu.
16,30
0,00
2019-09-27
TAR PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15,20
+11,18
2019-08-22
TAR Złożenie warunkowej oferty nabycia aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
16,40
0,00
2019-07-24
TAR Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 24 lipca 2019 roku.
16,80
+1,19
2019-07-24
TAR Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 24 lipca 2019 roku.
16,80
+1,19
2019-07-18
TAR Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie o uchylenie uchwały NWZ z dnia 15 stycznia 2018r.
16,50
0,00
2019-07-04
TAR Znaczne pakiety akcji – zawiadomienia od akcjonariuszy
16,40
0,00
2019-07-03
TAR Znaczne pakiety akcji – zawiadomienia od akcjonariuszy
15,00
+9,33
2019-07-02
TAR Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
15,00
0,00
2019-06-26
TAR Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. wraz z projektami uchwał.
14,10
+5,67
2019-06-25
TAR Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.
14,10
0,00
2019-06-24
TAR Istotny aneks do umowy kredytu.
14,10
0,00
2019-06-12
TAR Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 11 czerwca 2019 roku
14,00
+3,57
2019-06-11
TAR Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w dniu 11 czerwca 2019 roku.
14,00
+3,57
2019-06-11
TAR Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
14,00
0,00
2019-05-24
TAR QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15,40
0,00
2019-05-16
TAR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. wraz z projektami uchwał.
15,40
0,00
2019-03-29
TAR RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16,15
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 11
  • Następna strona