Trwa ładowanie...
bEJcvSJN
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów274 172277 372277 630267 844
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 83145 25650 66146 496
Zysk (strata) brutto15 82939 94446 87843 663
Zysk (strata) netto12 77332 31139 48835 058
Przepływy netto-10 9392 61512 532-9 416
Przepływy netto z działalności operacyjnej19 05248 92049 15036 759
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-37 611-59 179-36 863-30 783
Przepływy netto z działalności finansowej7 62112 874245-15 391
Aktywa razem914 602891 455779 867751 142
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania587 319560 858482 816493 872
Zobowiązania długoterminowe346 237317 264292 110285 280
Zobowiązania krótkoterminowe241 081243 594190 706208 591
Kapitał własny327 283330 597297 050257 270
Kapitał zakładowy11 34711 34711 34711 347
Liczba akcji (tys. szt.)11 346,9411 346,9411 346,9411 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)28,8429,1426,1822,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,132,853,483,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 024 937877 782760 418732 843
Zysk (strata) z działalności operacyjnej127 61351 71144 87536 572
Zysk (strata) brutto111 72335 02731 78128 828
Zysk (strata) netto91 31428 29125 69723 447
Przepływy netto-2 600-4 69014 637-1 681
Przepływy netto z działalności operacyjnej120 89159 27631 53788 833
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-103 757-77 861-47 342-48 894
Przepływy netto z działalności finansowej-19 73413 89430 442-41 620
Aktywa razem779 867699 939614 356519 428
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania482 816491 230427 811356 512
Zobowiązania długoterminowe292 110288 286226 858181 644
Zobowiązania krótkoterminowe190 706202 944200 953174 868
Kapitał własny297 050208 708186 545162 917
Kapitał zakładowy11 34711 34711 34711 347
Liczba akcji (tys. szt.)11 346,9411 346,9411 346,9411 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)26,1818,3916,4414,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)8,052,492,272,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEJcvSKv