Notowania

Raporty kwartalne

2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów174 731180 912188 357186 310
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 63110 15213 43713 624
Zysk (strata) brutto-9 7817 97511 19011 771
Zysk (strata) netto-8 3985 6079 4009 380
Przepływy netto12 565-6 0134 3854 635
Przepływy netto z działalności operacyjnej33 39421638 29932 286
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-11 890-20 136-27 047-8 789
Przepływy netto z działalności finansowej-8 93913 907-6 867-18 862
Aktywa razem559 626545 179519 428489 384
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania400 664376 669356 512336 049
Zobowiązania długoterminowe199 748199 978181 644151 723
Zobowiązania krótkoterminowe200 915176 691174 868184 326
Kapitał własny158 962168 511162 917153 335
Kapitał zakładowy11 34711 34711 34711 347
Liczba akcji (tys. szt.)11 346,9411 346,9411 346,9411 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,0114,8514,3613,51
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,740,490,830,83
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017-12-312016-12-312015-12-312014-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów732 843648 160541 951494 401
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 57219 69632 21021 609
Zysk (strata) brutto28 82812 58725 02014 968
Zysk (strata) netto23 4479 86620 02411 678
Przepływy netto-1 6817 6272 094-15 110
Przepływy netto z działalności operacyjnej88 83339 48325 02139 272
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-48 894-27 119-25 413-69 202
Przepływy netto z działalności finansowej-41 620-4 7372 48514 821
Aktywa razem519 428476 638416 460385 831
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania356 512330 215273 243262 733
Zobowiązania długoterminowe181 644141 870150 821117 670
Zobowiązania krótkoterminowe174 868188 345122 422145 064
Kapitał własny162 917146 423143 218123 098
Kapitał zakładowy11 34711 34711 34711 347
Liczba akcji (tys. szt.)11 346,9411 346,9411 346,9411 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,3612,9012,6210,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,070,871,761,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport