Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów199 762174 731180 912188 357
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 465-3 63110 15213 437
Zysk (strata) brutto18 061-9 7817 97511 190
Zysk (strata) netto13 828-8 3985 6079 400
Przepływy netto15 91412 565-6 0134 385
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 77233 39421638 299
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 606-11 890-20 136-27 047
Przepływy netto z działalności finansowej2 535-8 93913 907-6 867
Aktywa razem586 051559 626545 179519 428
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania412 983400 664376 669356 512
Zobowiązania długoterminowe203 657199 748199 978181 644
Zobowiązania krótkoterminowe209 326200 915176 691174 868
Kapitał własny173 068158 962168 511162 917
Kapitał zakładowy11 34711 34711 34711 347
Liczba akcji (tys. szt.)11 346,9411 346,9411 346,9411 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)15,2514,0114,8514,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,22-0,740,490,83
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów732 843648 160541 951494 401
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 57219 69632 21021 609
Zysk (strata) brutto28 82812 58725 02014 968
Zysk (strata) netto23 4479 86620 02411 678
Przepływy netto-1 6817 6272 094-15 110
Przepływy netto z działalności operacyjnej88 83339 48325 02139 272
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-48 894-27 119-25 413-69 202
Przepływy netto z działalności finansowej-41 620-4 7372 48514 821
Aktywa razem519 428476 638416 460385 831
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania356 512330 215273 243262 733
Zobowiązania długoterminowe181 644141 870150 821117 670
Zobowiązania krótkoterminowe174 868188 345122 422145 064
Kapitał własny162 917146 423143 218123 098
Kapitał zakładowy11 34711 34711 34711 347
Liczba akcji (tys. szt.)11 346,9411 346,9411 346,9411 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,3612,9012,6210,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,070,871,761,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport