Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 12816 71819 92119 196
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 910-1 0691 6962 591
Zysk (strata) brutto-2 8131 5791 6872 526
Zysk (strata) netto-1 9116938781 854
Przepływy netto-5312401 837-357
Przepływy netto z działalności operacyjnej-7971 2894 104-1 636
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej62-22-328-346
Przepływy netto z działalności finansowej204-1 027-1 9391 625
Aktywa razem32 61940 19341 21043 361
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 56114 38917 00120 132
Zobowiązania długoterminowe2 6512 8682 5112 289
Zobowiązania krótkoterminowe6 91011 52114 49017 843
Kapitał własny20 06921 97521 27920 402
Kapitał zakładowy11 35011 35011 35011 350
Liczba akcji (tys. szt.)113 500,00113 500,00113 500,00113 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,180,190,190,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,020,010,010,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów64 00963 22636 25227 794
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 717-721 7741 310
Zysk (strata) brutto6 249-2801 2251 440
Zysk (strata) netto3 795-4668621 121
Przepływy netto2 080-201-29-355
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 8084 7567671 193
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-489-1 387-2 352-1 088
Przepływy netto z działalności finansowej-2 239-3 5701 556-460
Aktywa razem40 19331 22828 79526 425
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 38910 2739 7478 259
Zobowiązania długoterminowe2 8681 7161 537676
Zobowiązania krótkoterminowe11 5218 5578 2107 583
Kapitał własny21 97518 17019 04818 166
Kapitał zakładowy11 35011 35011 35011 350
Liczba akcji (tys. szt.)113 500,00113 500,00113 500,00113 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,190,160,170,16
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,03-0,000,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)