Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-24
VOX Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 r.
29,40
-1,70
2019-06-24
VOX Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
29,40
-1,70
2019-06-24
VOX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
29,40
-1,70
2019-06-12
VOX Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
29,50
-1,02
2019-05-28
VOX Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
29,40
+1,36
2019-05-28
VOX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29,40
+1,36
2019-05-24
VOX QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28,00
0,00
2019-04-11
VOX Korekta raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 10.04.2019 r.
26,80
0,00
2019-04-10
VOX Zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta
26,80
0,00
2019-03-26
VOX Zawarcie układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta
27,00
0,00
2019-03-25
VOX Rekomendacja Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok
27,00
0,00
2019-03-25
VOX Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%
27,00
0,00
2019-03-25
VOX RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
26,80
+0,75
2019-03-25
VOX R /: formularz raportu rocznego
26,80
+0,75
2019-02-05
VOX Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
22,50
+1,78
2019-02-05
VOX Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
22,50
+1,78
2019-01-28
VOX Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
21,30
-0,94
2019-01-18
VOX Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego VITO-MED sp. z o.o.
23,00
-0,87
2018-12-21
VOX Zawarcie umów znaczących
23,70
-2,11
2018-12-14
VOX Odstąpienie od umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
24,70
-1,21
  • Poprzednia strona
  • z 15
  • Następna strona