Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-06-25
VOX QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29,80
0,00
2020-05-21
VOX Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
27,30
-0,73
2020-04-07
VOX Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
26,00
+2,69
2020-03-23
VOX RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
27,00
0,00
2020-03-23
VOX R /: formularz raportu rocznego
27,00
0,00
2020-01-29
VOX Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
31,30
+0,32
2020-01-21
VOX Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
32,20
-0,31
2020-01-07
VOX Zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.
32,80
0,00
2020-01-03
VOX Zawarcie umowy znaczącej
32,90
-0,30
2019-11-25
VOX QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
34,00
0,00
2019-11-15
VOX Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.
31,40
+3,50
2019-08-21
VOX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30,20
0,00
2019-07-18
VOX Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
28,00
-0,36
2019-06-24
VOX Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 r.
29,40
-1,70
2019-06-24
VOX Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
29,40
-1,70
2019-06-24
VOX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
29,40
-1,70
2019-06-12
VOX Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
29,50
-1,02
2019-05-28
VOX Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
29,40
+1,36
2019-05-28
VOX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29,40
+1,36
2019-05-24
VOX QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 15
  • Następna strona