Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów99 916129 29893 732107 914
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 10934 59813 70627 706
Zysk (strata) brutto14 64730 75412 24525 442
Zysk (strata) netto11 52124 0278 87619 760
Przepływy netto11 08228 545-48 97955 447
Przepływy netto z działalności operacyjnej26 37841 25913 65932 047
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 687-6 790-10 486-9 234
Przepływy netto z działalności finansowej-10 609-5 924-52 15132 635
Aktywa razem497 271495 049465 829504 974
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania254 958264 524258 996307 866
Zobowiązania długoterminowe163 622166 700159 356155 564
Zobowiązania krótkoterminowe91 33697 82499 640152 302
Kapitał własny240 501228 980205 426195 672
Kapitał zakładowy10 50310 50310 50310 503
Liczba akcji (tys. szt.)10 502,6010 502,6010 502,6010 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)22,9021,8019,5618,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,102,290,841,88
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów442 661327 641211 660170 411
Zysk (strata) z działalności operacyjnej98 34250 44134 32331 011
Zysk (strata) brutto89 50744 65328 45429 116
Zysk (strata) netto70 54933 96122 97523 374
Przepływy netto37 9748 700-94-11 491
Przepływy netto z działalności operacyjnej106 33659 39249 22430 260
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-31 704-36 885-42 256-29 207
Przepływy netto z działalności finansowej-36 657-13 807-7 061-12 544
Aktywa razem495 049438 226337 910282 327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania264 524257 052182 138139 074
Zobowiązania długoterminowe166 700101 024116 52284 768
Zobowiązania krótkoterminowe97 824156 02865 61654 306
Kapitał własny228 980179 838155 735143 158
Kapitał zakładowy10 50310 50310 50310 503
Liczba akcji (tys. szt.)10 502,6010 502,6010 502,6010 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,8017,1214,8313,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)6,723,232,192,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport