Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 32948 63346 60649 092
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 9898 8218 0977 416
Zysk (strata) brutto7 8357 5706 8986 152
Zysk (strata) netto6 4196 0415 5064 963
Przepływy netto6 203-4 623191-1 865
Przepływy netto z działalności operacyjnej29 13012 9243 0904 079
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 084-6 084-11 703-9 386
Przepływy netto z działalności finansowej-7 843-11 4638 8033 442
Aktywa razem337 910315 638312 519303 783
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania182 138166 274169 196155 568
Zobowiązania długoterminowe116 522110 151111 403104 116
Zobowiązania krótkoterminowe65 61656 12457 79451 452
Kapitał własny155 735149 270143 229148 121
Kapitał zakładowy10 50310 50310 50310 503
Liczba akcji (tys. szt.)10 502,6010 502,6010 502,6010 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,8314,2113,6414,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,620,570,520,47
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów211 660170 411152 160120 663
Zysk (strata) z działalności operacyjnej34 32331 01125 84216 702
Zysk (strata) brutto28 45429 11623 34514 788
Zysk (strata) netto22 92823 37419 80311 002
Przepływy netto-94-11 49114 447-672
Przepływy netto z działalności operacyjnej49 22430 26035 31722 470
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-42 256-29 207-6 805-7 125
Przepływy netto z działalności finansowej-7 061-12 544-14 065-16 017
Aktywa razem337 910282 327239 054223 116
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania182 138139 074108 595106 737
Zobowiązania długoterminowe116 52284 76851 13943 967
Zobowiązania krótkoterminowe65 61654 30657 45662 770
Kapitał własny155 735143 158130 287116 260
Kapitał zakładowy10 50310 50310 50310 503
Liczba akcji (tys. szt.)10 502,6010 502,6010 502,6010 502,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,8313,6312,4011,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,192,231,891,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport