Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-08-21
WLT Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki
4,33
+0,35
2020-08-04
WLT Rejestracja zmian w Statucie Spółki
4,38
-0,23
2020-07-30
WLT Zawarcie umowy o współpracy z SAF – HOLLAND na lata 2021-2023
4,41
-5,90
2020-07-24
WLT Zawarcie umów kredytowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
4,74
-2,11
2020-07-07
WLT Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 7 lipca 2020 r.
5,00
+0,60
2020-07-07
WLT Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 7 lipca 2020 roku
5,00
+0,60
2020-06-10
WLT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 7 lipca 2020 r. i projekty uchwał.
5,05
+2,97
2020-06-10
WLT Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A.
5,05
-0,99
2020-06-09
WLT Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.
5,05
0,00
2020-06-09
WLT Opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok
5,13
-1,56
2020-05-29
WLT QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,55
0,00
2020-05-18
WLT Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku
3,73
0,00
2020-04-30
WLT Rekomendacja Zarządu Wielton S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok
3,73
0,00
2020-04-30
WLT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
3,73
0,00
2020-04-30
WLT SA-R /2019: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
3,73
0,00
2020-04-29
WLT Decyzja o stopniowym wznowieniu produkcji w zakładach Wielton S.A. w Wieluniu
3,65
+4,11
2020-04-24
WLT Decyzja o stopniowym wznowieniu produkcji w spółce zależnej Lawrence David Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
3,80
-0,13
2020-04-20
WLT Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
3,87
0,00
2020-04-20
WLT Decyzja o stopniowym wznowieniu produkcji w spółce zależnej Fruehauf SAS z siedzibą we Francji
4,03
-3,85
2020-04-03
WLT Czasowe wstrzymanie produkcji w zakładach w Wieluniu
3,78
+1,85
  • Poprzednia strona
  • z 30
  • Następna strona