Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów462 039767 196402 604395 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 6087 87013 77825 795
Zysk (strata) brutto24 7089069 04420 585
Zysk (strata) netto20 3691 6606 77716 070
Przepływy netto-27 54668 144-11 263-1 109
Przepływy netto z działalności operacyjnej-35 04879 82923 8564 719
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-21 922-12 365-13 808-14 015
Przepływy netto z działalności finansowej29 424680-21 3118 187
Aktywa razem1 445 7991 857 5131 247 0651 212 409
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 053 2291 391 564877 105845 199
Zobowiązania długoterminowe226 512459 984225 173229 814
Zobowiązania krótkoterminowe826 717931 580651 932615 385
Kapitał własny392 570440 307369 960367 210
Kapitał zakładowy12 07512 07512 07512 075
Liczba akcji (tys. szt.)60 375,0060 375,0060 375,0060 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,507,296,136,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,340,030,110,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 546 367837 066
Zysk (strata) z działalności operacyjnej64 82317 091
Zysk (strata) brutto47 71616 755
Zysk (strata) netto36 70827 927
Przepływy netto28 0005 761
Przepływy netto z działalności operacyjnej115 16782 162
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-61 764-54 823
Przepływy netto z działalności finansowej-25 403-21 578
Aktywa razem1 270 0941 031 680
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania897 196680 567
Zobowiązania długoterminowe233 125251 065
Zobowiązania krótkoterminowe664 071429 502
Kapitał własny372 898351 113
Kapitał zakładowy12 07512 075
Liczba akcji (tys. szt.)60 375,0060 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,185,82
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,610,46
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport