Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów814 211767 196620 871675 335
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 4237 87012 04531 351
Zysk (strata) brutto12 7429066 24626 075
Zysk (strata) netto8 9731 6605 47921 363
Przepływy netto-83 76968 144-54 773-23 751
Przepływy netto z działalności operacyjnej-99 71379 829-11 096-11 617
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-30 424-12 365-18 183-15 102
Przepływy netto z działalności finansowej46 368680-25 4942 968
Aktywa razem2 094 4491 857 5131 777 8561 740 149
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 630 3701 391 5641 313 6031 285 028
Zobowiązania długoterminowe512 789459 984358 549361 247
Zobowiązania krótkoterminowe1 117 581931 580955 054923 781
Kapitał własny431 736440 307438 241429 836
Kapitał zakładowy12 07512 07512 07512 075
Liczba akcji (tys. szt.)60 375,0060 375,0060 375,0060 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,157,297,267,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,150,030,090,35
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 546 367837 066
Zysk (strata) z działalności operacyjnej64 82317 091
Zysk (strata) brutto47 71616 755
Zysk (strata) netto36 70827 927
Przepływy netto28 0005 761
Przepływy netto z działalności operacyjnej115 16782 162
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-61 764-54 823
Przepływy netto z działalności finansowej-25 403-21 578
Aktywa razem1 270 0941 031 680
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania897 196680 567
Zobowiązania długoterminowe233 125251 065
Zobowiązania krótkoterminowe664 071429 502
Kapitał własny372 898351 113
Kapitał zakładowy12 07512 075
Liczba akcji (tys. szt.)60 375,0060 375,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,185,82
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,610,46
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport