Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-22
WSE Position of the Supervisory Board of WORK SERVICE S.A.
1,09
-3,49
2019-10-22
WSE Stanowisko Rady Nadzorczej Work Service S.A.
1,09
-1,83
2019-10-22
WSE Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions
1,09
-2,75
2019-10-22
WSE Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał.
1,09
-2,02
2019-10-18
WSE Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions
1,05
+1,14
2019-10-18
WSE Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
1,05
+1,14
2019-10-18
WSE Appointment of members of the supervisory board
1,05
+1,90
2019-10-18
WSE Powołanie członków Rady Nadzorczej
1,05
+1,90
2019-10-18
WSE List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.
1,05
-4,95
2019-10-18
WSE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.
1,05
-3,81
2019-10-18
WSE Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.
1,05
-2,86
2019-10-18
WSE Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.
1,05
-2,86
2019-10-17
WSE Correction of the current report no 75/3019 – Resignation of the supervisory person
1,05
-6,57
2019-10-17
WSE Korekta raportu bieżącego nr 75/3019 - Rezygnacja osoby nadzorującej
1,05
-6,29
2019-10-17
WSE Notification by the shareholder of the Company candidacy for Chairmen of the Supervisory Board
1,05
-5,71
2019-10-17
WSE Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki kandydatury na przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
1,05
-6,10
2019-10-17
WSE Resignation of the supervisory person
1,05
-5,14
2019-10-17
WSE Rezygnacja osoby nadzorującej
1,05
-4,76
2019-10-09
WSE Resignation of the supervisory person
0,82
+24,24
2019-10-09
WSE Rezygnacja osoby nadzorującej
0,82
+24,24
  • Poprzednia strona
  • z 45
  • Następna strona