Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q22018Q12017Q42017Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 2211 3926572 003
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 487-308-2 223-16 862
Zysk (strata) brutto3 070-514-3 017-17 164
Zysk (strata) netto3 070-514-3 017-17 164
Przepływy netto61761-363-132
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 0984211681 531
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0224 224-213
Przepływy netto z działalności finansowej-3 481-381-4 755-1 451
Aktywa razem36 78432 56838 75561 432
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania57 77857 49263 16156 195
Zobowiązania długoterminowe31 62032 05333 06736 153
Zobowiązania krótkoterminowe26 15825 43930 09420 042
Kapitał własny-20 994-24 924-24 4065 237
Kapitał zakładowy1 15811 5821 1581 158
Liczba akcji (tys. szt.)11 581,6111 581,6111 581,6111 581,61
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,81-2,15-2,110,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,27-0,04-0,26-1,48
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 36432 5527 265692
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-45 4137 110971-2 051
Zysk (strata) brutto-47 3125 804-1392 406
Zysk (strata) netto-46 7634 553191 763
Przepływy netto-2 777-523-9752 093
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 53530 019-24 724245
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6 310-23 588-3 136-35 369
Przepływy netto z działalności finansowej-5 552-6 95526 88437 218
Aktywa razem38 75572 934102 38968 915
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 16150 49782 56549 071
Zobowiązania długoterminowe33 06730 73149 89916 552
Zobowiązania krótkoterminowe30 09419 76632 66632 520
Kapitał własny-24 40622 43719 82419 843
Kapitał zakładowy1 1581 1581 1281 128
Liczba akcji (tys. szt.)11 581,6111 581,6111 278,8711 278,87
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-2,111,941,761,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-4,040,390,000,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)