Notowania

Prima Park SA w restrukturyzacji (KIN)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów80803 2211 392
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-385-2 8712 487-308
Zysk (strata) brutto-1 485-3 3283 070-514
Zysk (strata) netto-1 485-3 3283 070-514
Przepływy netto-61-52061761
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 282-8194 098421
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 2212 436022
Przepływy netto z działalności finansowej0-2 136-3 481-381
Aktywa razem12 39429 79636 78432 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 30449 22057 77857 492
Zobowiązania długoterminowe25 21427 48931 62032 053
Zobowiązania krótkoterminowe8 09121 73126 15825 439
Kapitał własny-20 910-19 424-20 994-24 924
Kapitał zakładowy1 1581 1581 15811 582
Liczba akcji (tys. szt.)11 581,6111 581,6111 581,6111 581,61
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,80-1,68-1,81-2,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,13-0,290,27-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 4215 46332 5527 265
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-460-19 2627 110971
Zysk (strata) brutto-1 229-20 4355 804-139
Zysk (strata) netto-1 229-20 4354 55319
Przepływy netto38-454-523-975
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 3602 16430 019-24 724
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej7 4772 775-23 588-3 136
Przepływy netto z działalności finansowej-3 079-5 392-6 95526 884
Aktywa razem12 39453 25572 934102 389
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 30451 04450 49782 565
Zobowiązania długoterminowe25 21434 02930 73149 899
Zobowiązania krótkoterminowe8 09117 01519 76632 666
Kapitał własny-20 9102 21122 43719 824
Kapitał zakładowy1 1581 1581 1581 128
Liczba akcji (tys. szt.)11 581,6111 581,6111 581,6111 278,87
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,800,191,941,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,11-1,760,390,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)